پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • قارچ های چربی دوست

  مالاسزیا ها که باعث عفونت های مختلف سطحی می شوند لیپوفیل بوده و از اسید های چرب موجود روی پوست استفاده می نمایند.

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۲۳ خرداد | 0 | saremlab

  0 0
 • مالاسزیا

  گونه های مالاسزیا های انسانی

  ۱۳۸۹ شنبه ۲۹ خرداد | 0 | katiraee_f

  0 0
 • جواب

  مالاسزيا

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۳ آذر | 0 | bahar96

  0 0