پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تریکوموناس واژینالیس

  برای تشخیص واژینوزیس ناشی از تریکوموناس واژینالیس ، به غیر از روش لام مرطوب که تروفوزوئیت های زنده مشاهده می شوند ، آیا رنگامیزی خاصی برای لام فیکس شده از ترشحات نیز وجود دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • رنگ آميزي

  رنگ آميزي آكريدين نارنجي (فلوروسنت)و گاهي رنگ آميزي پاپانيكولا پيشنهاد شده است

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت | 0 | n421

  0 0
 • تريكوموناس

  در محيط دورسه مي شود آن را كشت داد و با رنگهاي پر ماننت رنگ مي گيرد.

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت | 0 | marand

  0 0