پرسش و پاسخ 

پرسش

 • عفونت مالاریا در ایران

  از همکاران آزمایشگاهی ، آیا کسی اخیرا با موردی از مالاریا در آزمایشگاه خود مواجه شده است؟ اگر برخورد داشته اید کدام یک از گونه های این تک یاخته تشخیص داده شده اند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • سال قبل

  سال قبل در آزمایشگاه ما یک مورد فالسی پاروم (با گامتو سیت هلالی ) تشخیص داده شد.

  ۱۳۸۸ چهارشنبه ۲۳ دي | 0 | n421

  0 0
 • مالا ريا

  سال قبل نمونه از مالاريا داشتيم که گونه ويواکس بود

  ۱۳۸۸ يکشنبه ۲۰ دي | 0 | jaleh

  0 0