پرسش و پاسخ 

پرسش

 • بيماري انگشت نهنگ | Whale finger

  عامل بیماری whale finger ( انگشت نهنگ ) کدام باکتری است ؟ الف) سودوموناس آئروژینوزا ب) اریزوپیلوتریکس روزیوپاتیه ج) آئروموناس هیدروفیلا د) بارتونلا کوئین ناتا

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • باكتري اریزوپیلوتریکس روزیوپاتیه

  پاسخ صحیح : گزینه ب (اریزوپیلوتریکس روزیوپاتیه) اریزوپیلوتریکس روزیوپاتیه (اریزوپیلوتریکس انسیدیوزا) باسیل گرم مثبت کاتالاز منفی، غیر متحرک، فاقد اسپور و غیر اسید فاست می باشد، هوازی بیهوازی اختیاری بوده و تولید H۲S می نماید و با رشد در محیط ژلاتین حالتی شبیه برس لوله شور ( Pipe - cleaner effect ) ایجاد می کند. این باکتری در حیوانات و جانوران دریایی شامل مهره داران و بی مهرگان بیماری زا می باشد، در انسان شایع ترین عفونت آن اریزیپلوئید می باشد که به صورت ضایعه سلولیت در کف دست انگشتان دیده می شود. این بیماری یک بیماری شغلی می باشد که در قصاب ها، کشتارگاه ها، ماهی گیران و مشاغلی که به نحوی با حیوانات سر و کار دارند دیده می شود همچنین این باکتری در انسان شکل منتشر پوستی و باکتریمی همراه با اندوکاردیت را سبب می شود. نام های دیگر این بیماری: - انگشت نهنگ Whale finger - انگشت دریایی Seal finger . اریزوپیلوتریکس روزیوپاتیه اغلب همولیز آلفا می دهد بر روی ژلاتین، بیشتر نمونه ها در مدت کمتر از ۴۸ ساعت، رشد به صورت شعاعی نموده و شکل بورس لوله شور را پیدا می کنند، همچنین روی تلوریت پتاسیم پس از ۲۴ ساعت مانند نوک سوزن و خاکستری رنگ دیده می شوند که با گذشت زمان بزرگتر و سیاه رنگ می شوند. اریزوپیلوتریکس را باید از لیستریا، لاکتو باسیل و گونه های کورینه باکتریوم بر اساس همولیز، تحرک و تولید کاتالاز افتراق داد، تولید H۲S در محیط TSI یا KIA به همراه باکتری گرم مثبت تقریبا همیشه تداعی اریزوپیلوتریکس را می نماید ( لازم به ذکر است که بعضی استرپتوکوک ها و باسیلوس ها هم H۲S مثبت هستند ). خصوصیات بیوشیمیایی: - اریزو پیلوتریکس روزیوپاتیه کاتالاز و اکسیداز منفی، اندول، نیترات، VP، ژلاتین منفی است. - در محیط TSI ایجاد اسید در سطح و عمق می کند ( ‌گاز تولید نمی شود ) و H۲S کمی در محیط ایجاد می کند و محیط را سیاه می کند که یک استثنا در بین باسیل های گرم مثبت می باشد برای جداسازی باکتری از محیط HIA ( آ گار انفوزیون قلب ) حاوی خون خرگوش در ۳۷ درجه سانتیگراد و ۵ درصد CO۲ استفاده کرد. - بیماری زائی: بیماری در انسان به دو شکل دیده می شود: ۱) عفونت موضعی پوستی اریزیپلو ئید اطلاق میشود که پس از یک خراشیدگی یا بریدگی اغلب روی انگشت دست ایجاد می شود بعد از ۷-۲ روز از ورود باکتری درد شدید، تورم و یک ضایعه بنفش رنگ با لبه برجسته ایجاد می شود که به شکل محیطی گسترش یافته و رنگ مناطق مرکزی محو می شود زخم خارش دار بوده و فرد احساس سوزش یا سوختگی می نماید اغلب چرک وجود ندارد ( وجه تمایز از باد سرخ استرپتوکوکی )، این بیماری در گذشته انگشت نهنگ (whale finger) یا انگشت شیر دریایی (seal finger) نامیده می شد عفونت پس از ۳ تا ۴ هفته یا سریعتر در صورت درمان با آنتی بیوتیک بهبود پیدا می کند عفونت جلدی منتشر نیز امکان دارد رخ دهد که اغلب با علائم سیستمیک همراه است ولی نتیجه کشت غالبا منفی می باشد. ۲) شکل سیستمیک که ناشایع است اما هنگامی که رخ می دهد اغلب با اندوکاردیت در ارتباط است درگیری دریچه های قلبی سالم ( بخصوص دریچه آورت ) شایع است. درمان : - ارگانیسم به پنی سیلین G حساس می باشد که داروی انتخابی برای موارد موضعی و سیستمیک می باشد این باکتری به وانکومایسین مقاوم است که مثل تولید H۲S یک استثنا در بین باسیل های گرم مثبت می باشد.

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي | 1 | Phasco-qc

  0 0