پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آنتی بیوگرام

  کدام آنتی بیوتیک ها هستند که در هاله عدم رشد وجود کلنی مهم نیستند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • كوتريموكسازول

  در اينمورد فكر كنم اين اتفاق در مورد آنتي بيوتيكهاي تركيبي اتفاق مي افتد مثل كوتريموكسازول. معمولا تا اين انتي بيوتيك بخواد انتشار پيدا كنه باكتري چند تا دوره تكثير رو طي كرده به همين دليل ممكنه در زون ممانعت باكتري به صورت ضعيفي رشد كنه. دكتر شهروز همتي

  ۱۳۹۶ جمعه ۱۸ اسفند | 2 | Phasco-qc

  0 0