پرسش و پاسخ 

پرسش

  • باکتری شناسی

    با سلام میدانیم که دیواره سلولی باکتری های گرم مئبت از پپتیدو گلیکان و تیکوئیک اسید ساخته شده.میخواستم بدانم کدام باکتری ها صد در صد دیواره شان از پپتیدوگلیکان است و تیکوئیک اسید ندارند؟

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش