پرسش و پاسخ 

پرسش

 • لطفا سریع جواب بدید

  1: درآزمایشگاه چطور مننژیت باکتریایی رو از مننژیت ویروسی تفکیک میکنند؟ 2: چرا بر ضد B مننژیت واکسن نداریم؟ 3: سندرم واترهوس و فرید ریکسون چیست؟ متشکرم

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • عرض کنم که:

  شمارش سلول های مایع مغزی نخاعی و اینکه اگر نوتروفیل بالا بود پزشک را هدایت میکند به سمت مننژیت باکتریایی و اگر لنفوسیتها بالاتر بود به مننژیت ویروسی مشکوک میشود

  ۱۳۹۳ سه شنبه ۲ ارديبهشت | 1 | ramin89

  1 0