پرسش و پاسخ 

پرسش

 • LPS

  چرا به کلنی هایی که LPS آنها آنتی ژن O را ندارند کلنی های Rough گفته میشود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • دانلود کتاب

  به این سایت مراجعه فرمائید و کتاب مورد نظر را دانلود کنید موفق باشید http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/path.1700470203/abstract

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۵ آذر | 1 | marand

  1 0