پرسش و پاسخ 

پرسش

 • p53 & rb

  ی کم اطلاعات در مورد این 2 مورد که درchek points کا می کند لازم دارم خواهش می کنم اگر کسی در این مورد اطلاعات دارد بهم کمک کنه؟ email:zahramasoumi72@gmail.com

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • مراجعه به ادرسهای زیر

  http://www.nature.com/scitable/content/the-p53-and-rb-tumour-suppressor-pathways-14267125 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12204530 http://www.britannica.com/nobelprize/article-224763

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۵ آذر | 1 | marand

  1 0