پرسش و پاسخ 

پرسش

 • 4fold

  4flod که در تست های آنتی بادی و آنتی ژن جهت تشخیص عوامل ویروسی استفاده می شود چست؟ این همان 4 برابر شدن است یا به مورد دیگری برمی گردد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • مراجعه به ادرسهای زیر

  http://www.sdix.com/Products/Custom-Antibody-Services/Antigen-Design.aspx http://www.tulane.edu/~biochem/med/igg.htm

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۵ آذر | 0 | marand

  0 0