پرسش و پاسخ 

پرسش

 • لوفلر

  دوستان گرامی مدتی است شرکت بهار افشان محیط کشت لوفلر تولید نمیکند آیا شرکت دیگری سراغ دارید که این محیط کشت را تولید کند و یا اینکه چگونه میتوانیم در آزمایشگاه محیط لوفلر را بسازیم؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • محیط لوفلر

  میتوانید روز شنبه با شماره 88948110-021 شرکت اروین پژوهش تماس بگیرید و سفارش دهید.

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۲۳ آذر | 2 | Labsort.com

  2 0