پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاسخ

  شیگا توکسین STx یک پروتئین هگزامر با وزن مولکولی 70.5 کیلو دالتون بوده که از یک زیر واحد منومریک سمی و آنزیماتیک به نام STxA و از یک زیر واحد متصل شونده به رسپتور هموپنتامریک به نام STxB تشکیل شده است. قسمت غیرسمی STxB برای ورود و عملکرد قسمت سمی یا STxA ضروری می باشد. STxB ساختار هموپنتامریک ( 5 زیر واحدی) دارد. هر منومر آن از 69 اسید آمینه ( 207 جفت باز) تشکیل شده و وزن ملکولی حدود 7.7 کیلو دالتون دارد. STxB يک آنتی ژن کانديد واکسن برای شيگلوزيس محسوب می شود. یک گونه از E.Coli ها به نام ای کولای آنتروهموراژیک (EHEC) ، سمومی را بنام توکسین شیگا را تولید می‌کنند. زير گونه‌های Shiga toxin– producing E. coli) STEC ) و بيوتايپ 1 شيگلا ديسانتری باعث ايجاد اسهال، کوليت هموراژيک و ناهنجاری‌های بدخيم سيستم مجاری ادراری HUS ( Hemolytic Uremic Syndrome ) در انسان می‌شوند. بسياری از نشانه‌های کل ی نيکی اين بيماری در اثر توليد شيگا توکسين 1( Stx /Stx1 )، شيگا توکسين 2 ( Stx2 ) و يا مجموعه‌ای از هر دو نوع توکسين پديد می‌آيد

  ۱۳۹۱ شنبه ۱۸ آذر | 4 | alijun84

  2 0
 • پاسخ

  باكتري اشريشياكلي مولد توكسين شيگا (STEC)،‌ به عنوان يك پاتوژن ناشي از غذا از نظر سلامت عمومي در دنيا مهم بوده و در بسياري از همه گيري ها و موارد تك گير، گزارش شده است. مطالعات در كشورهاي مختلف بيانگر آن است كه احتمال آلودگي مواد غذاي با اين پاتوژن وجود دارد.

  ۱۳۹۱ جمعه ۱۷ آذر | 3 | mitra.bmd

  2 0
 • شیگلوز

  باسلام شیگاوز فقط یک بیماری انسانی است و اگر چه بعضی از سویه های آن انتروتوکسین تولید می کنند ولی عامل اصلی در بیماری زایی تهاجم می باشد شاهد این مدعا این است که برخی از انواع جهش یافته که انتروتوکسین تولید نمی کنند ولی همچنان مهاجم بوده و باعث بیماری می گرددند.اما اگزوتوکسین حساس به حرارت را تولید می کند که در روی سیستم عصبی مرکزی و روده اثر می گذارد . این توکسین نوعی پروتئین بوده که دارای خاصیت آنتی ژنی است و برای حیوانات آزمایشگاهی نیز کشنده است مکانیسم عمل این اگزوتوکسین مشابه انتروتوکسین حساس به حرارت ای کولای ( وروتوکسین ) است و احتمالا با همان مکانیسم موجب اسهال شده و نیز مانع جذب قند و اسیدهای آمینه در روده کوچک انسان می شود. اثر نوروتوکسین شیگلا دیسانتری گاهی بسیار کشنده است و موجب اختلالاتی در سیستم عصبی مرکزی مانند بیهوشی و مننژیسم می شود.

  ۱۳۹۱ شنبه ۱۸ آذر | 3 | Afsaneh Poursalehi

  1 0
 • Shiga toxins

  Shiga toxins are a family of related toxins with two major groups, Stx1 and Stx2, whose genes are considered to be part of the genome of lambdoid prophages.[1] The toxins are named for Kiyoshi Shiga, who first described the bacterial origin of dysentery caused by Shigella dysenteriae. The most common sources for Shiga toxin are the bacteria S. dysenteriae and the Shigatoxigenic group of Escherichia coli (STEC), which includes serotypes O157:H7, O104:H4, and other enterohemorrhagic E. coli (EHEC).[2][3] Contents Nomenclature There are many terms that microbiologists use to describe Shiga toxin and differentiate between different forms of it. Many of these terms are used interchangeably. Shiga toxin (Stx) - true Shiga toxin is produced by Shigella dysenteriae. Shiga-like toxin 1 and 2 (SLT-1 and 2 or Stx-1 and 2) - the Shiga toxins produced by some E. coli strains. Stx-1 differs from Stx by only 1 amino acid. Stx-2 shares 56% sequence homology with Stx-1. Cytotoxins - an archaic denotation for Stx, used in a broad sense. Verocytotoxins/verotoxins - a seldom used term for Stx, from the hypersensitivity of Vero cells to Stx. Mechanism Shiga toxins act to inhibit protein synthesis within target cells by a mechanism similar to that of ricin toxin produced by Ricinus communis, After entering a cell via a macropinosome, the protein functions as an N-glycosidase, cleaving a specific adenine nucleobase from the 28S RNA of the 60S subunit of the ribosome, thereby halting protein synthesis] Structure Shiga-like toxin 2 (Stx2) from Escherichia coli O157:H7. The A subunit is shown in red (top), and the B subunits, forming a pentamer, in different shades of blue (bottom). From PDB 1R4P. The toxin has two subunits—designated A(mol. wt. 32000 D) and B(mol. wt. 7700 D)—and is one of the AB5 toxins. The B subunit is a pentamer that binds to specific glycolipids on the host cell, specifically globotriaosylceramide (Gb3). Following this, the A subunit is internalised and cleaved into two parts. The A1 component then binds to the ribosome, disrupting protein synthesis. Stx-2 has been found to be approximately 400 times more toxic (as quantified by LD50 in mice) than Stx-1. Gb3 is, for unknown reasons, present in greater amounts in renal epithelial tissues, to which the renal toxicity of Shiga toxin may be attributed. Gb3 is also found in CNS neurons and endothelium, which may lead to neurotoxicity.[7] Stx-2 is also known to increase the expression of its receptor GB3 and cause neuronal dysfunctions.[8] The toxin requires highly specific receptors on the cells' surface in order to attach and enter the cell; species such as cattle, swine, and deer which do not carry these receptors may harbor toxigenic bacteria without any ill effect, shedding them in their feces, from where they may be spread to humans.[9]

  ۱۳۹۱ شنبه ۱۸ آذر | 2 | marand

  1 0