پرسش و پاسخ 

پرسش

 • همولیز گاما

  با سلام.بنظر شماچرا در همولیز گاما که هیچ همولیزی صورت نگرفته نام همولیز بر روی آن میگذاریم؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • همولیز نوع گاما

  پیش از این در کنار دو نوع همولیز آلفا و بتا ، برای باکتری هایی که فاقد همولیز بودند لفظ گاما به کار برده می شد و در کتب مرجع و مقالات به صورت ((همولیز نوع گاما)) و نه ((همولیز گاما)) از آن یاد می شد. اما امروزه در بیشتر متون تخصصی از عبارت ((فاقد همولیز)) یا ((Non Haemolytic)) استفاده می شود و دیگر لفظ گاما به کار نمی رود.

  ۱۳۹۱ دوشنبه ۲۲ آبان | 10 | saremlab

  3 0