پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اشعه ماوراء بنفش

  چرا اشعه ماوراء بنفش کاملا استریل نمی کند اما برای کاهش آلودگی مفید است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • مقدار ومسافت

  دوست گرامی از بین رفتن میکروبها توسط اشعه ماوراء بنفش به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از : 1- فاصله میکروب تا اشعه 2- مقدار تابش اشعه 3- تابیدن اشعه در محیط تاریک اثر بیشتری دارد در نور مرئی قدرت اشعه کاهش مییابد. 4- اشعه از بسیاری از مواد نمیتواند عبور کند به همین علت فقط میکروبهای سطحی را از بین میبرد. 5- اگر بر روی لامپ U.V گرد و غبار نشسته باشد فعالیت اشعه کمتر میشود. 6- طول عمر لامپ U.V 7- اسپور بعضی از باکتریها نسبت به اشعه مقاومت دارند. به علت این مواردی که عرض کردم اشعه ماوراء بنفش قدرت زیادی در از بین بردن میکروبها ندارند و فقط برای گندزدائی فضای اتاق مناسب میباشد.

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۷ خرداد | 4 | keivan-48

  3 0
 • نظر من

  البته باید اضافه کنم اشعه گاما خود نیز به سه دسته تقسیم میشود که فقط نوع سوم خاصیت میکروب کشی دارد . و در ضمن این نوع هم قادر به استریل کردن کامل نیست .

  ۱۳۹۱ دوشنبه ۸ خرداد | 1 | sdehghanm

  2 0