پرسش و پاسخ 

پرسش

 • محیط كشت مولر هینتون آگار

  چرا محیط كشت مولر هینتون آگار بهترین محیط برای کشت است ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • 25

  1- برای انجام تست حساسیت پاتوژنهای مهم کلینیکی در برابر آنتی بیوتیکهابکار برده می شود. 2- محیط چون تقریبا بطور کامل فاقد آنتاگونیستهای سولفونامید می باشد بنابراین شرایط رشد را به طور مطلوب فراهم می آورد. ترکیب اصلی آن شامل انفوزیون گوشت- هیدرولیزات کازئین - نشاسته - آگار-آگار می باشد.

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت | 2 | Afsaneh Poursalehi

  2 0
 • پاسخ خودم بعد از کلی تحقیق

  چهار دلیل اصلی وجود دارد:1- وجود نشاسته؛ الف) چون نشاسته خاصیت بافری دارد و در برابر PHمقاومت می کند ب) باکتری متابولیت هایی را تولید می کند که جلوی فعالیت آنتی بیوتیک ها را می گیرد که نشاسته آنها را حذف می کند 2- در مولر هینتون املاحی مثل ca،mg غلظت شان برابر غلظت بدن است. 3- مهار کننده برای بعضی آنتی بیوتیک ها را ندارد .( دوستان در بالا توضیح کامل داده اند) 4- غلظت بازهای تیمین و تیمینین در آن مشخص است.

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۳ خرداد | 1 | shahram

  1 0
 • مولر هینتون

  کی گفته که محیط کشت مولر هینتون آگار بهترین محیط برای کشت است؟؟؟!!! التبه شاید منظور شما این باشه که این محیط ممناسب ترین محیط برای آنتی بیوگرام به شمار میره. بله ، مولر هینتون آگار محیط مناسبی برای آنتی‌بیوگرام محسوب می‌شه چون فاقد مهارکننده‌های سولفونامیدها، تریمتوپریم و تتراسایکلین بوده و اکثر باکتری‌های پاتوژن روی اون رشد می‌کنند. PH این محیط باید بین 2/7 تا 4/7 باشه.

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۶ ارديبهشت | 1 | saremlab

  1 0
 • چرا محیط كشت مولر هینتون آگار بهترین محیط برای کشت است ؟

  سلام.بهترین محیط برای آنتی بیو گرام است به خاطر مواد و ph ان.

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت | 1 | ali2997

  1 0