پرسش و پاسخ 

قابل توجه علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی

1)تفاوت معرف های کواکس و ارلیش برای واکنش با اندول؟ 2)در تست MRVP هدف از تکان دادن محیط VPچیست؟ 3)چرا واکنش کواگولاز آزاد نسبت به کواگولاز پیوسته مدت زمان بیشتری لازم دارد؟

ابتدا وارد سایت شوید