پرسش و پاسخ 

کوانتی فرون

با سلام.کیت های تجاری کوانتی فرون برای تشخیص سل در ایران وجود دارد چگونه می توان تهیه نمود؟

ابتدا وارد سایت شوید