پرسش و پاسخ 

ساخت محیط کشت تری بوتیرین آگار

نحوه ی ساخت ،میزان و نسبت مواد مورد نیاز جهت ساخت محیط کشت تری بوتیرین آگار به چه صورت است؟ با تشکر

ابتدا وارد سایت شوید