پرسش و پاسخ 

باسیلوس سوبتیلیس

راجب باسیلوس اطلاعات می خوام؟ چه دمایی رو تحمل میکنه؟ تست های معمول برای شناسایی؟ رنگ و شکل کلنی؟ ممنون

ابتدا وارد سایت شوید