پرسش و پاسخ 

SIM

با سلام.در محیط SIM زمانیکه H2S تولید شده چگونه حرکت را تشخیص میدهیم؟

ابتدا وارد سایت شوید