پرسش و پاسخ 

همولیز گاما

با سلام.بنظر شماچرا در همولیز گاما که هیچ همولیزی صورت نگرفته نام همولیز بر روی آن میگذاریم؟

ابتدا وارد سایت شوید