پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اندازه گیری انزیم الاستاز

  اندازه گیری آنزیم الاستاز در مدفوع به چه منظوری انجام می شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اندازه گیری انزیم الاستاز

  اندازه گیری انزیم الاستاز در مدفوع برای بررسی میزان کافی بودن یا ناکافی بودن انزیم پانکراس انجام میشود. هنگامی که فرد نشانه هایی مانند از دست رفتن وزن ، سوئ جذب ، سوئ تغذیه ، رشد تاخیری در بچه ها ، داشته باشد به عدم کفایت پانکراس مشکوک میتوان شد

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير | 1 | ghnazary

  1 0