پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آزمایش لاکتوفرین

  آزمایش لاکتوفرین (lactoferrin) برای تشخیص کدام بیماری بکار میرود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آزمایش لاکتوفرین (lactoferrin)

  آزمایش لاکتوفرین (lactoferrin) برای تشخیص وجود التهاب در روده کوچک بکار میرود. همچنین در افتراق بیماری التهابی روده از بیماری های غیرالتهابی روده بکارمیرود. هنگامی که اسهال آبکی و یا خونی وجود دارد، دردهای شکمی با یا بدون تب که بیش از چند روز طول میکشد این آزمایش درخواست میشود. این آزمایش روی نمونه مدفوع تصافی فرد انجام میشود.

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۰ تير | 2 | Phasco-qc

  2 0