پرسش و پاسخ 

پرسش

 • ارزیابی شرکت پیشگام ایرانیان

  از دوستان عزیزی که نمونه کنترل کیفی شرکت پیشگام ایرانیان را دریافت کرده اند تقاضا می کنم تاریخ دقیق دریافت این نمونه ها و مهلت ارسال جوابها و همچنین شهر ستان خود را بنویسند. من در حال ارزیابی عملکرد این شرکت در زمینه برنامه کنترل کیفی هستم.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • رفرانس

  برای آزمایشگاه ما که نمونه ای نیامد. اما از چند تا از دوستانم در مراکز مختلف آزمایشگاهی تهران که پرسیدم ، اعلام کردند مهلت پاسخ دهی به رفرانس فقط 5 روز بود.

  ۱۳۸۸ يکشنبه ۲۸ تير | 0 | saremlab

  0 0