پرسش و پاسخ 

پرسش

 • کنترل کیفی ترمومتر

  چه طور می توان کنترل کیفی ترمومتر را با لستفاده از یک ترمومتر کالیبره موجود در آزمایشگاه انجام داد؟ درضمن درصد حطای ترمومتر تا چند درجه قابل قبول هست ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • جوابیه

  هردو را داخل یک مایع گرم بگذارید و اختلاف دمای آنها را ثبت کنید ومیتوانید سریال گرمایی تولید کرده و نمودار آن را رسم کنید و تفاوت عدد نمایش داده شده هر دو دماسنج را بررسی نمائید. بستگی به آزمایش و حساسیت آن دارد به فرض مثال در آنزیمها باید دما دقیقا کنترل شود چون هر یک درجه انحراف 7 درصد در نتیجه تاثیر خواهد داشت ، در کل در شرایط استاندارد باید دما تا حدودی ثابت باشد.

  ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۶ شهريور | 1 | marand

  1 0
 • کنترل کیفی

  سلام - میتونی کتاب کنترل کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی ****دکتر فریده رضی و ... **** انتشارات نوید شیراز را از وب سایت مقابل دانلود کنید **** www.TKLab.blogfa.com

  ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۴ مهر | 1 | tayyeb

  1 0
 • کنترل کیفی

  سلام - میتونی کتاب کنترل کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی ****دکتر فریده رضی و ... **** انتشارات نوید شیراز را از وب سایت مقابل دانلود کنید **** www.TKLab.blogfa.com

  ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۴ مهر | -1 | tayyeb

  1 1