پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • pcr

    در واقع ساخت قطعه ای از DNA بوسیله دو پرایمر اولیگو نوکلوتیدی میباشد و میتونیم DNAهدف را تکثیر کنیم

    ۱۳۹۰ يکشنبه ۴ ارديبهشت | 0 | mohamad

    0 0