پرسش و پاسخ 

پرسش

  • غربالگری تالاسمی الفا

    با سلام. آیا در ایران برای غربالگری تالاسمی آلفا از روش الیزا یا ایمنوکروماتوگرافی استفاده می شود؟

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش