پرسش و پاسخ 

پرسش

  • تعداد آزمایشگاههای پاتولوژی کشور

    سلام. تعداد آزمایشگاههای پاتوبیولوژی ایران چقدر است؟ از کجت میتوان تعداد دقیق را بدست آورد؟

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش