پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • توضیح PCOD

    سلام برای اینکه بتوان به سوال شما پاسخ داد نیاز است که توضیحی نسبتا کامل ولی و به زبان ساده و قابل فهم در مورد بیماری PCOD داده شود . بیماری تخمدان پلی کیستیک بیماری است که هنوز علت واقعی آن مشخص نشده است . در این بیمای تخمدان ها قادر به تولید تخمک با کیفیت ، در یک دوره قاعدگی نمی باشند . در حالت طبیعی در هر دروره پریود که مدت زمان آن بین 21 تا 35 روز متفاوت است ،، یک تخمک توسط تخمدان ها تولید میشود. برای ساخت و آزاد سازی تخمک باید چندین هورمون در زمان مناسب و با غلظت مناسب ترشح شوند. حتی تغیر غلظت به میزان اندک و یا تولید در زمان نامناسب میتواند از رشد و آزاد سازی تخمک جلوگیری کند . هورمون های که در این فرایند نقش مهمی را بازی میکنند : شامل استرادیول و هورمون محرک آن یعنی FSH ، پروژسترون و هورمون محرک آن یعنی LH هستند. همانندسلول های خونی تخمک نیز برای رسیدن و تبدیل به سلول بالغ باید از مراحل مختلف تکاملی گذر کند .که برای سادگی مطلب میتوان به سه مرحله فولیکول اولیه ، فولیکویل رسیده ، و تخمک رها شده اشاره نمود. این مراحل تکاملی در دو زمان رخ میدهد مرحله اول که همان تقسیم میوز یک است در زمان جنینی یک زن اتفاق میافتد. مرحله دوم که تقسیم دوم میوز است در زن بالغ و در هردوره پریودی اتفاق میافتد بدین ترتیب که در شروع هر دوره چندین فولیکول از هردو تخمدان وارد تقسیم دوم میوز میشوند درست ماننداینکه وارد مسابقه ای شده باشند که تنها یک برنده دارد ، تنها یک فولیکول میتواند تبدیل به فولیکول رسیده و تخمک آزاد شده گردد . و سایر فولیکول های اولیه از بین میروند و در سونوگرافی به شکل کیست های ریز دیده میشوند که درتعداد زیر 30 عدد طبیعی هستند . دلیل اینکه یک فولیکول می تواند بر سایر فولیکولها دراه تبدیل به تخمک رسیده غلبه کند این است که دارای نسبت هورمون ها در حد ایده آل تری نسبت به بقیه فولیکول ها در فضای اطاف خود است در نتیجه در میانه دوره پریودی یک تخمک رسیده خواهیم داشت که مسابقه تکامل بر سایر فولیکول ها برتری یافته است اما در بیماری PCO این مسابقه برنده ای ندارد. یعنی در هردوره هیچ فولیکولی بالغ نشده و تخمکی هم آزاد نمی گردد . همیچنین قبل از اینکه فولیکولی برسد و یا دوره به انتها برسد، همان اواسط و ایتدا دروه دوباره تعدادی از فولیکول ها اولیه شروع میکنند به رشد و تکامل . و این چرخه معیوب مدام ادامه میابد درست مانند CD ای که در دستگاه بخش گیر کرده باشد و مدام یک کلمه را تکرار کند. در نتیجه این فرایند تخمدان پر میشود (بیشتر از 30عدد ) کیست های که بقایای فولیکول ها هستند . که هیچکدام از آنها هم به تخمک بالغ تبدیل نشده اند در سونوگرافی این حالت چندین کیستی قابل مشاهده است و نام بیماری نیز از همین جا آمده است اما چرا این اتفاق میافتد ؟ به نظر میرسد که در بماران مبتلا به PCO بخش های از تخمدان مبادرت به تولید هورمون های مردانه یا آندروژن ها میکنند و این هورمون مردانه باعث برهم خوردن تعادل هورمونی میشود که برای رشد فولیکول ها از اهمیت بی اندازه ای برخوردار است . اما باز سوال اینجاست که چرا تخمدان های این بیماران آندروژن تولید می کند؟ باز به نظر میرسد بدلیل وزن زیاد این بیماران که عموما چاق هستند میزان انسولین در مقادیر طبیعی برای این حجم سلول کافی نیست یعنی مقاومت انسولین وجود دارد در نتیجه بدن میزان تولید انوسلین را افزایش میدهد و مقدار این هورمون در بدن این بیمارن بالا میرود . انسولین علاوه بر کاهش قند خون دارای اثرات دیگری هم هست که مهمترین آن خاصیت آندورژنیک آن است یعنی باعث افزایش هورمون های مردانه در بدن میشود که اندروژن علاوه بر تاثیراتی که بر روی روند آزاد سازی تخمک دارد باعث رشد موی زائد هم میشوند که یکی دیگر از علامت های این بیماری است . حال اگر بتوانیم میزان اندروژن را در بدن کم کنیم باعث بهبود بیماری خواهیم شد .داروی که شما ذکر کردید یعنی سیپروترون بدلیل شباهت ساختمانی مانع از اتصال تستسترون به گیرنده خود میشود و از این رو دارای خاصیت ضد آندروژنی است . ولی بیشترین تاثیر آن درمان پدیده مو های زائد است که در این بیماری وجود دارد . بطور کلی دارو های زیر میتواند برای این بیمارن تجویز شود 1- قرصهای جلوگیری از بارداری که هردوهورمون استرادیول و پروژسترون را دارا باشند برای تنظیم دور ه پریودی 2- متفورمین برای تصیحیح هیپر انسلوینمیا و همچنین هیپر اندروژننمیا 3-کلومفین برای تحریک تخمدان بسیار ببخشید اگر مطالب زیاد بود فکر میکنم برای پاسخ این توضیحات لازم بود بهرحال امیدوارم مفید بوده باشد.

    ۱۳۹۱ شنبه ۲۶ فروردين | 0 | A.BakhtiRI

    0 0