پرسش و پاسخ 

پرسش

 • CSF و سیستم عصبی مرکزی

  آزمایش CSF چه وضعیتهایی از سیستم عصبی مرکزی را مشخص میکند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آزمایش CSF و سیستم اعصاب مرکزی

  نتایج CSF علت برخی وضعیت های سیستم عصبی مرکزی را روشن می کند. شامل: ‎-          مننژیت: یک عفونت که لایه پوشاننده مغز و طناب نخاعی (مننژ)‌را درگیر می کند. ‎-          انسفالیت: عفونت مغز ‎-          بیماری های اتوایمیون: بیماری هایی که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کند مانند: مالتیپل اسکلروز. ‎-          کنسر: کنسرهای سیستم عصبی مرکزی و یا کنسرهایی که به این سیستم حمله کرده اند. ‎-          بیماری آلزایمر: یک شکل برگشت ناپذیر از دمانس.

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۹ آبان | 13 | Phasco-qc

  13 0