پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • کاربامازپین و اثرات مضر آن بر جنین

    داروي کاربامازپبن می تواند سبب افزایش خطر بعضی نقص های جنینی و یا مرگ جنینی شود و همچنین میتواند اثر داروهای ضد بارداری را کاهش دهد.

    ۱۴۰۰ جمعه ۲۱ آبان | 13 | Phasco-qc

    13 0