پرسش و پاسخ 

پرسش

 • محدوده درمانی کاربامازپین

  محدوده درمانی و محدوده سمی بودن کاربامازپین چقدر است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • محدوده درمانی کاربامازپین

  محدوده درمانی کاربامازپین در حدود ۴ تا ۱۲ میکروگرم در میلی لیتر است. سطوح بالاتر از ۱۵ میکروگرم در میلی لیتر به عنوان سمی در نظر گرفته می شود.

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۵ آبان | 13 | Phasco-qc

  13 0