پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اثر کمبود فولات بر زنان باردار

  کمبودفولات بر زنان باردار چه اثراتی میتواند داشته باشد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اثر کمبود فولات بر زنان باردار

  زنان باردار برای رشد صحیح جنین به فولات بیشتری نیاز دارند چون این فشار از طرف سلولهای جنینی در حال رشد سریع تحمیل شده است. کمبود فولات در طی بارداری به ویژه در هفته های اول بارداری هنگامی که زن باردار ممکن است نداند که باردار است ممکن است منتهی به تولد نارس و نقص در لولهای عصبی نوزاد شود.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور | 2 | Phasco-qc

  2 0