پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تشخیص پره اکلامپسیا در تست آزمایشگاهی

  در تشخیص پره اکلامپسیا کدام تست های آزمایشگاهی درخواست می شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تشخیص پره اکلامپسیا در تست آزمایشگاهی

  آزمایش های زیر به تشخیص پره اکلامپسیا ، تعیین شدت آن و پیگیری پیشرفت آن کمک میکند. - پروتیین ادرار - اوره ، کراتینین سرم و اسید یوریک به عنوان تستهای عملکرد کلیوی و بررسی وجود آسیب ناشی از پره اکلامپسیا انجام میشوند- الانین ترانسفراز و اسپارتات ترانسفراز سرم ، که مقادیر بالای آن ها نشانه هایی از آسیب کبدی ناشی از پره اکلامپسیا است -شمارش کامل سلولهای خون ، برای بررسی تغییرات خونی همراه با پره اکلامپسیا - آزمایش زمان ترومبوپلاستین ، برای اندازه گیری مدت زمان انعقاد خون انجام میشود ، این آزمایش ممکن است در پره اکلامپسیا افزایش یابد - انتی فسفولیپید انتی بادی ، سندرم انتی فسفولیپید یک اختلال اتوایمیون همراه با پره اکلامپسیا و یا دیگر عوارض بارداری است.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد | 1 | ghnazary

  1 0