پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تشخیص پره اکلامپسیا

  طبق نظر کالج امریکایی متخصصین زنان و زایمان تشخیص پره اکلامپسیا چگونه باید انجام شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تشخیص پره اکلامپسیا

  در حال حاضر هیچ آزمایش قابل اعتمادی در تشخیص زودهنگام پره اکلامپسیا وجود ندارد.کالج امریکایی متخصصین زنان وزایمان توصیه میکند که مراقبین سلامت باید غربالگری زنان باردار را از نظر پره اکلامپسیا در سه ماه اول بارداری با گرفتن تاریخچه پزشکی با جزییات و ارزیابی فاکتورهای خطر انجام دهند

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد | 1 | ghnazary

  1 0