پرسش و پاسخ 

پرسش

 • فاکتورهای خطر در پره اکلمپسیا

  فاکتورهای خطر در پره اکلمپسیا چه مواردی می تواند باشد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • فاکتورهای خطر در پره اکلمپسیا

  محققین در حال حاضر در مورد علت های پره اکلمپسیا تحقیق می کنند با این حال این وضعیت با فاکتورهای خطر ذیل در ارتباط اس: - سابقه خانوادگی از پره اکلمپسیا. - بارداری اول. - سن بالاتر از ۳۵ سال در هنگام بارداری. - چاقی. - بارداری چند قلویی. - سابقه داشتن وضعیت هایی چون، پرفشاری مزمن خون، دیابت نوع ۱ یا ۲، بیماری کلیوی، لوپوس. - داشتن یک بارداری با پره اکلمپسیا.

  ۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد | 3 | Phasco-qc

  3 0