پرسش و پاسخ 

پرسش

 • پره اکلمپسیا و اکلمپسیا

  پره اکلمپسیا و اکلمپسیا به چه وضعیتهایی گفته میشود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • وضعیت های پره اکلمپسیا و اکلمپسیا

  پره اکلمپسیا یکی از جدی ترین وضعیت هایی است که زنان باردار دچار آن می شوند. هنگامی تشخیص داده می شود که زن باردار دچار پرفشاری خون، پروتیینوری، تورم دست، تورم پا و یا صورت می شود. در وضعیت های بسیار شدید ممکن است به کلیه ها و کبد صدمه برسد، یا در ریه ها آب جمع شود و سیستم عصبی مرکزی دچار پریشانی شود. در حدود ۳ تا ۷ درصد از زنان باردار دچار پره اکلمپسیا می شوند که ازحدود هفته ۲۰ بارداری به بعد شروع می شود. پره اکلمپسیای درمان نشده برای مادر و جنین خطرناک است، به بافت ها و اندام مادر آسیب می رساند و در نهایت منجر به تشنج می شود. به این تشنج، اکلمپسیا گفته می شود که معمولاً برای مادر و بچه کشنده است .

  ۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد | 3 | Phasco-qc

  3 0