پرسش و پاسخ 

پرسش

 • عوامل سیروز کبدی

  کدام دسته عوامل سبب بوجود آمدن سیروز کبدی می شوند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • عوامل سیروز کبدی

  عوامل مختلفی سبب سیروز کبدی میشوند که بسته به ویژگی های جمعیتی و ویژگی های جغرافیایی فراوانی این علتها متفاوت است. این علتها شامل مصرف الکل - هرگونه آسیب به مجاری صفراوی - و نارسایی قلبی - عوامل متابولیک وارثی مانند سیستیک فیبروزیس و بیماری ویلسون - برخی داروها و سموم نیز سبب سیروز کبدی میشوند. . در حدود ده درصد موارد هم علت سیروز کبدی مشخص نیست .

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير | 2 | ghnazary

  1 0