پرسش و پاسخ 

پرسش

 • استاندارد طلایی در تشخیص سیروز کبدی

  استاندارد طلایی در تشخیص سیروز کبدی کدام است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • استاندارد طلایی در تشخیص سیروز کبدی

  استاندارد طلایی در تشخیص سیروز کبدی بیوپسی از کبد است اما این روش نیز همیشه قادر به شناسایی موارد مثبت نیست و بعضی از مبتلایان از تشخیص دور میمانند.

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير | 2 | ghnazary

  1 0