پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • عملکردهای یک کبد سالم

    از بین عملکردهای یک کبد سالم می توان به تبدیل مواد مغذی از غذا به اجزای اساسی خون، تولید بسیاری از فاکتورهای انعقادی خون، متابولیزه کردن و سم زدایی متابولیت های آسیب زا و تولید صفرا برای هضم چربی اشاره کرد.

    ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير | 4 | DONYA66

    4 0