پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • اثرات سیروز کبدی (cirrhosis)

    با وجود سیروز ساختار کبد تغییر می کند و گره هایی از سلول تشکیل می شود که در آن سلول ها با بافت همبند احاطه شده اند. این بافت درست عمل نمی کنند و سبب تداخل در جریان خون و جریان صفرا می شود. همینطور که سیروز پیشرفت می کند بر ارگان های دیگر اثر می گذارد که بعضی از این اثرها شامل موارد زیر است : - افزایش در فشار خون ورید کبدی که معروف به ورید پورت است . - تورم و خونریزی ورید های مری و معده (که واریس مری و معده خوانده می شود) ناشی از فشار بالای ورید پورت است که به وریدهای کوچک این ارگان ها هدایت می شوند. - افزایش مواد سمی در خون که سبب گیجی و دیگر مشکلات ذهنی می شود. - تجمع مایع در شکم که آسیت نامیده می شود. - بد عملکردی کلیه ها. کاهش در تولید فاکتورهای انعقادی خون که منتهی به خونریزی خواهد شد. افرادی که مبتلا به سیروز کبدی هستند در معرض خطر ابتلا به سرطان کبد هم هستند. برآورد می شود که در بین ۳ تا ۵ درصد مبتلایان رخ دهد.

    ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير | 2 | Phasco-qc

    3 0