پرسش و پاسخ 

پرسش

 • (Alkaline Phosphatase)آنزیم آلکالن فسفاتاز

  آنزیم آلکالن فسفاتاز چه کاربرد تشخیصی دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آنزیم آلکالن فسفاتاز در انواع بافتهای بدن

  آنزیم آلکالن فسفاتاز گستردگی زیادی در انواع بافتهای بدن وجود دارد از جمله در روده، کبد، کلیه، استخوان و جفت. انواع استخوانی و کبدی بیشتر در سرم یافت می شوند. اما انواع دیگر در بیماری های خاص در سرم حضور می یابند مثلاً نوع جفتی در زمان بارداری در خانم ها در سرم افزایش می یابد و یا در کنسر کلیوی نوع کلیوی افزایش می یابد. در بیماری های کبدی و استخوانی هر یک از انواع کبدی و استخوانی افزایش می یابد مثلاً در سیروز کبدی نوع کبدی و در استئومالاسیا نوع استخوانی افزایش می یابد.

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت | 2 | Phasco-qc

  2 0