پرسش و پاسخ 

پرسش

  • روش محاسبه ایزوانزیمهای alp

    لطفادرصدایزوانزیمهای alpجفتی وکبدی واستخوانی راباذکرمثال برای حرارتی و اوره بنویسید 0باتشکر

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش