پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تلسکوپیک یورین

  کسی در مورد ادرار تلسکوپی یا تلسکوپیک یورین اطلاعاتی نداره؟؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • Telescopic urine sediment

  به رسوب ادراري گفته ميشود كه در ان گلبولهاي قرمز و سفيد Oval fat bodies و تمام انواع سيلندرها به مقدار مساوي و زياد وجود داشته باشد و علت آن نفريت لوپوسي فشار خون بدخيم گلومرولو اسكلروز ديابتي و گلومرولونفريت سريعا پيشرونده است.

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۱۲ آذر | 6 | dhl

  1 0
 • متن انگلیسی پاسخ سوال

  Telescoped Urinary Sediment Urinary sediment in which red cells, white cells, oval fat bodies, and all types of casts are found in equal amounts Aetiology Lupus nephritis, malignant hypertension, diabetic glomerulosclerosis, and rapidly progressive glomerulonephritis

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۱۶ آذر | 2 | asdqwe

  1 0