پرسش و پاسخ 

 • آزمایش سالکوفسکی | Salkowski Test

  آزمایش سالکوفسکی چگونه انجام می شود؟

  ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۹ آبان | 1 | PHAS

  پاسخ
 • فولات

  نام دیگر فولات در بیوشیمی چیست؟

  ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | 1 | phasco

  پاسخ
 • CSF و سیستم عصبی مرکزی

  آزمایش CSF چه وضعیتهایی از سیستم عصبی مرکزی را مشخص میکند؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش HLA-B1502 و مصرف کاربامازپین

  ارتباط آزمایش ژنتیک HLA-B1502 با مصرف کاربامازپین چیست ؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۲ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربامازپین و اثرات برجنین

  ایا کاربامازپین بر جنین اثر دارد؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • مصرف موقت کاربامازپبن

  مصرف موقت کاربامازپین تحت چه شرایطی است؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربامازپین و عوارض ناخواسته

  کاربامازپین با چه عوارض ناخواسته ای در ارتباط است؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربامازپین و مصرف دیگر داروها

  مصرف همزمان کدام داروها با کاربامازپین توصیه نمیشود؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اصلاح دوز کاربامازپین

  اصلاح دوز کاربامازپین چگونه باید انجام شود؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۵ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • دوز مناسب کاربامازپین

  دوز مناسب کاربامازپین کدام است؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۵ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • محدوده درمانی کاربامازپین

  محدوده درمانی و محدوده سمی بودن کاربامازپین چقدر است؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربامازپین آزاد و عوارض جانب دارو

  عوارض جانبی دارو با کاربامازپین آزاد چه ارتباطی دارد؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • عوارض شدید کاربامازپین

  برخی علایم عوارض شدید کاربامازپین کدامند؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۰ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علایم عوارض جانبی کاربامازپین

  برخی علایم عوارض جانبی کاربامازپین کدامند؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۰ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • عوارض جانبی کاربامازپین

  کاربامازپین چه عوارض جانبی میتواند داشته باشد؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۸ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • موثر نبودن کاربامازپین

  به چه دلایلی ممکن است درمان با کاربامازپین موثر واقع نشود؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۸ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • درخواست آزمایش های اضافی کاربامازپین

  درخواست های اضافی آزمایش کاربامازپین چه هنگام داده میشود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربامازپین

  کاربامازپین در خون به چه اشکالی حضور دارد؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش کاربامازپین

  علت درخواست های مکرر برای انجام آزمایش کاربامازپین چیست؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش کاربامازپین

  آزمایش کاربامازپین به چه منظوری انجام میگردد؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربامازپین و جذب از روده ها

  دوزهای خوراکی کاربامازپین ایا جذب یکسانی در روده ها دارند؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سطح البومین و کاربامازپین

  سطح البومین خون چه تاثیری بر سطح کاربامازپین دارد؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • دوز موثر کاربامازپین

  دوز موثر کاربامازپین به چه عواملی بستگی دارد؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربرد کاربامازپین

  کاربردهای کاربامازپین کدامند؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تشخیص عدم تحمل غذایی

  روشهای تشخیص عدم تحمل غذایی کدامند؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۹ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • انواع عدم تحمل گلوتن

  انواع عدم تحمل گلوتن کدامند؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۹ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • عدم تحمل لاکتوز

  با کدام نوع نمونه ها میتوان عدم تحمل لاکتوز را شناسایی کرد؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • عدم تحمل غذایی

  موارد معمول عدم تحمل غذایی کدامند؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۴ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • افتراق آلرژی و حساسیت غذایی

  چگونه میتوان آلرژی و حساسیت غذایی را از هم افتراق داد؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۲ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تفاوت اصلی آلرژی و حساسیت غذایی

  تفاوت اصلی آلرژی و حساسیت غذایی در چیست؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۲ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ازمایش دی دایمر مثبت

  دیگر اقدامات پزشکی در هنگام مثبت شدن دی دایمر کدامند؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • فاکتورهای خطر در لخته شدن نابجای خون

  چه مواردی میتوانندسبب لخته شدن نابجای خون گردند؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش دی دایمر

  غلظت دی دایمر در افراد مسن چگونه است و مثبت کاذب در چه صورتی دیده میشود؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ویژگی های دی دایمر

  ویژگی های عملکردی آزمایش دی دایمر چگونه است ؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۳ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • دی دایمر در زنان باردار

  دی دایمر به همراه کدام آزمایش ها در زنان باردار درخواست میگردد؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۳ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • دی دایمر بالا

  دی دایمر بالا در چه وضعیتهایی دیده میشود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربرد دی دایمر

  اصلی ترین کاربرد آزمایش دی دایمر چیست؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تشخیص DIC

  برای تشخیص DIC‌آزمایش دی دایمر به همراه کدام آزمایش ها درخواست میگردد؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سایتوکاین

  نقش اصلی سایتوکاین ها در بدن چیست؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۶ مرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • علایم آمبولیسم ریوی

  علایم آمبولیسم ریوی کدامند؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ مرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ترومبوز

  علایم ترومبوز رگهای عمقی کدامند؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربرد تشخیصی دی دایمر

  کاربرد تشخیصی دی دایمر در کدام وضعیتها است؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش G6PD و انتقال خون

  چرا آزمایش G6PD نباید بلافاصله پس از انتقال خون انجام گیرد؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • دی دایمر مثبت

  آیا یک تست دی دایمر مثبت می تواند وجود لخته را پیشگویی کند؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش G6PD

  آزمایش G6PD غیر از روش انزیمی به چه روش دیگری قابل انجام است؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۴ مرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • انتقال جهش G6PD

  در چه وضعیتی ژن جهش یافته G6PD به تمام فرزندان منتقل خواهد شد؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۴ مرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آزمایش G6PD‌در زمان کم خونی

  تفسیر آزمایش G6PD‌ در زمان کم خونی چگونه است؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۸ تير | 1 | PHAS

  پاسخ
 • تفسیر نتیجه G6PD

  آیا علایم کمبود G6PD را میتوان از روی نتیجه این آزمایش پیش بینی کرد؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۶ تير | 1 | PHAS

  پاسخ
 • مشتق های هموگلوبین

  مشتق های هموگلوبین کدامند؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۳ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش G6PD

  آزمایش G6PD به دنبال نتایج چه آزمایش هایی ممکن است در خواست گردد؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۳ تير | 1 | PHAS

  پاسخ
 • جهش های ژن G6PD

  سازمان بهداشت جهانی جهش های ژن G6PD‌ بر چه اساسی تقسیم بندی کرده است؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۱ تير | 1 | PHAS

  پاسخ
 • جهش های ژن G6PD

  چه تعداد جهش ژنی در G6PD‌ تا کنون شناسایی شده است؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۱ تير | 1 | PHAS

  پاسخ
 • کو اکسی متر (co- oximeter)

  کو اکسی متر چیست؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۹ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علل درخواست آزمایش G6PD

  جه عللی سبب درخواست آزمایش G6PD میگردد؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۹ تير | 1 | PHAS

  پاسخ
 • پالس اکسی متر

  نقاط ضعف پالس اکسی متر در سنجش اشباع اکسیژن کدامند؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۶ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • داروهای اثر گذار بر کمبود G6PD

  چه داروهای برای فرد مبتلا به کمبود G6PD مضر است؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۶ تير | 2 | PHAS

  پاسخ
 • اسیدوز تنفسی

  چه وضعیتهایی بیشتر باعث اسیدوز تنفسی میشوند؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • عوارض کمبود G6PD

  عوارض کمبود G6PD کدامند؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير | 2 | PHAS

  پاسخ
 • آلکالوز متابولیک

  بروز کدام وضعیتها منجر به آلکالوز متابولیک میشود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۹ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کمبود G6PD

  چه وضعیتهایی سبب بروز کمبودG6PD میشوند؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۹ تير | 1 | PHAS

  پاسخ
 • اسیدوز متابولیک

  چه وضعیتهایی سبب اسیدوز متابولیک میشود؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۷ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ژن G6PD

  ژن G6PD‌چگونه از والدین به بچه ها منتقل میشود؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۷ تير | 1 | PHAS

  پاسخ
 • مکانهای انجام آنالیز گازهای خون

  آنالیز گازهای خون در چه مراکزی قابل انجام است؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۵ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اثرات داروها بر سطح بیلی روبین

  چه داروهایی سطح بیلی روبین را میتوانند پایین بیاورند؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۵ تير | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آلکالوز متابولیک

  وضعیت آلکالوز متابولیک چگونه تعریف میشود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اسیدوز متابولیک

  وضعیت اسیدوز متابولیک چگونه تعریف میشود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آلکالوز تنفسی

  آلکالوز تنفسی چگونه تعریف میشود؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اسیدوز تنفسی

  اسیدوز تنفسی چگونه تعریف میشود؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آنالیز گازهای خون

  کدام پارامترهای آنالیز گازهای خون در تفسیر نتایج ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند؟

  ۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • بیلی روبین در ادرار

  در چه شرایطی بیلی روبین در ادرار دیده میشود؟

  ۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • انالیز گازهای خون

  آنالیز گازهای خون چه نکات اصلی را مشخص میکند؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • بیلیاری اترزیا

  درمان بیلیاری اترزیا چگونه است؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آنالیز گازهای خون

  آنالیز گازهای خون روی بند ناف نوزاد آیا قابل انجام است؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علل زردی در نوزادان

  چه عللی سبب زردی در نوزادان میشود؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آنالیز گازهای خون

  کدام وضعیتها سبب درخواست آنالیز گازهای خون میشود؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • زردی نوزادان

  در چه صورت باید زردی بالای نوزادان جدی گرفته شود؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • عدم تعادل اسید - باز

  عدم تعادل اسید - باز در چه بیماری هایی ممکن است رخ دهد؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • دلایل نادر افزایش بیلیروبین

  چه سندروم های نادری سبب افزایش بیلیروبین میشود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • افزایش بیلیروبین کنژوگه

  افزایش بیلیروبین کنژوگه ناشی از عدم توانایی پردازش بیلیروبین در کدام وضعیتها دیده میشود؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • افزایش بیلیروبین کنژوگه

  افزایش بیلیروبین کنژوگه ناشی از برداشت بیلیروبین توسط کبد در چه وضعیتهایی دیده میشود؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • خون سرخرگی و سیاهرگی

  بزرگترین تفاوت خون سرخرگی و سیاهرگی در آزمایش آنالیز گازهای خون در کدام پارامتر است؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • افزایش بیلیروبین غیرکنژوگه

  کدام وضعیتها میتواند سبب افزایش بیلیروبین غیرکنژوگه گردد؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آنیون های خون

  آنیون های خون شامل چه مواردی می باشد؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۰ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ارزیابی شکست گلبول قرمز

  کدام آزمایش ها برای ارزیابی شکست گلبول قرمز درخواست میگردند؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۰ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • افزایش بیلیروبین

  چه وضعیتهایی ممکن است خطری برای بیلیروبین بالا محسوب شوند؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۰ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • براورد بیکربنات

  بیکربنات خون را چگونه براورد میکنند؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۸ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • محتوای اکسیژن

  محتوای اکسیژن در آنالیز گازهای خون چگونه تعریف میشود؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۸ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • درخواست بیلیروبین

  وجود کدام نشانه ها سبب درخواست آزمایش بیلیروبین میشود؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۸ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • pH خون

  ارتباط دی اکسید کربن با pH خون چگونه است؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • درمان زردی نوزادان

  پیامدهای زردی بالای درمان نشده نوزادان چه مواردی میتواند باشد؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • اسیدوز و آلکالوز

  جه وضعیتهایی میتوانند سبب اسیدوز و آلکالوز شوند؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۳ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • بیلیروبین غیر کنژوگه

  در کدام وضعیتها در نوزادان بیلیروبین غیرکنژوگه افزایش می یابد؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۳ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • بازه pH بدن

  بازه pH بدن در چه گستره ای باید کنترل شود؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اندازه گیری بیلیروبین در بالغین

  اندازه گیری بیلیروبین در بالغین به چه منظوری انجام میشود؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱ خرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • گازهای خون

  از گازهای خون برای ارزیابی کدام وضعیتهای بدن استفاده میشود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربرد بیلیروبین

  آِزمایش بیلیروبین در تشخیص کدام اختلال ها کاربرد دارد؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت | 1 | PHAS

  پاسخ
 • بیلیروبین غیرکنژوگه

  مقدار بیلیروبین غیرکنژوگه چگونه بدست می آید؟

  ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت | 1 | PHAS

  پاسخ
 • بیلیروبین کنژوگه

  بیلیروبین کنژوگه چگونه شکل میگیرد؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت | 1 | PHAS

  پاسخ
 • بیلیروبین غیر کنژوگه

  بیلیروبین غیرکنژوگه چگونه تکشیل میشود؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت | 2 | PHAS

  پاسخ
 • آزمایش بیلیروبین

  از آزمایش بیلیروبین به چه منظورهایی استفاده میشود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت | 1 | PHAS

  پاسخ
 • منشا و پردازش بیلیروبین

  منشا و محل پردازش بیلیروبین کجاست؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آزمایشهای تکمیلی آسیب کبدی

  آزمایشهای تکمیلی آسیب کبدی کدامند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • افزایش ALT

  در آسیبهای قلبی و عضلات اسکلتی افزایش ALT چگونه است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • نسبت ALT / AST

  در کدام وضعیتها نسبت AST/ALT بزرگتر از 1 است.؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • افزایش متوسط ALT

  در کدام وضعیتها ALT بطور خفیف افزایش می یابد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • افزایش 100 برابری ALT

  افزایش 100 برابری ALT در چه وضعیتهایی دیده میشود؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سطح ALT

  پس از فروکش کردن هپاتیت حاد چه مدت طول میکشد تا سطح ALT‌به میزان نرمال بازگردد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • فاکتورهای خطر بیماری کبدی

  برخی فاکتورهای خطر در بیماری کبدی کدامند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علایم بیماری کبدی

  برخی علایم بیماری کبدی کدامند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تشخیص آسیب کبدی

  ALT به کمک چه آزمایشهای دیگری برای تشخیص نوع آسیب کبدی انجام میشود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • نسبت ALT / AST

  از نسبت AST/ALT‌ چگونه در تشخیص بیماری های کبدی استفاده میشود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • فرمول محاسبه vldl

  فرمول محاسبه vldl چگونه است؟

  ۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند | 1 | phasco

  پاسخ
 • افزایش ALT

  وضعیتهایی که سبب افزایش ALT میشوند کدامند؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • نقش کبد

  نقش هایی که کبد در بدن ایفا میکند کدامند؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • عملکرد آلانین آمینوترانسفراز (ALT)

  عملکرد آنزیم ALT در سلول چیست ؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ساخت ALT

  ALT در کدام بافتها وجود دارد؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کواشیورکور

  بیماری کواشیورکور Kwashiorkor چیست؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ بهمن | 1 | phasco

  پاسخ
 • هموسیدروزیس یعنی چه

  هموسیدروزیس - Hemosiderosis یعنی چه؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ بهمن | 3 | phasco

  پاسخ
 • بارداری و ALP

  بارداری چه اثری بر ALP دارد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • زینک و ALP

  کمبود زینک چه اثری بر ALP دارد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ماراسموس

  ماراسموس چیست؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن | 2 | phasco

  پاسخ
 • محلول بلانک یا محلول شاهد

  محلول بلانک چیست؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن | 1 | phasco

  پاسخ
 • افزایش خفیف ALP

  در چه وضعیتهایی شاهد افزایش خفیف ALP هستیم ؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ بهمن | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • افزایش ALP

  در چه وضعیتهایی شاهد افزایش ALP هستیم ؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ بهمن | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • ALP و بیماری های کبدی

  در کدام بیماری های کبدی ALP‌ بالا میرود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • ALP با منشا استخوانی

  با کدام آزمایشهای همراه ALP احتمالا دارای منشا استخوانی است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • ALP‌ و بیماری کیسه صفرا

  معمولا در التهاب کیسه صفرا الکالین فسفاتاز چه افزایشی نشان میدهد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۸ بهمن | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • ALP و آزمایشهای پنل کبدی

  اگر آزمایش الکالین فسفاتاز به همراه پنل کبدی بالا باشد به چه معناست ؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۸ بهمن | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • علایم سنگ کیسه صفرا

  برخی علایم سنگ کیسه صفرا و یا گرفتگی مجاری صفراوی کدامند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علایم اختلال استخوانی

  برخی علایم اختلال استخوانی کدامند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علایم بیماری کبدی

  علایم بیماری کبدی شامل چه مواردی است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ِآزمایش ALP

  آزمایش ALP چه زمانی درخواست میشود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ALP و استخوان

  در چه صورت ALP‌استخوانی بالا میرود؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ALP و کبد

  در چه صورت ALP‌کبدی بالا میرود؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربرد تشخیصی ALP

  کاربرد تشخیصی ALP بیشتر در کدام موارد است ؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ایزوانزیم های ALP

  چه زمانی آزمایشهای ایزوانزیم های ALP درخواست میشود؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ALP در بجه ها

  ALP چرا در بچه ها بالا است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن | 1 | PHAS

  پاسخ
 • کاهش ALP

  کاهش ALP در چه مواردی دیده میشود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن | 1 | PHAS

  پاسخ
 • ساخت ALP در استخوان ها

  ALP‌ در کدام بخش استخوانها ساخته میشود؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن | 1 | PHAS

  پاسخ
 • ساخت ALP در کبد

  ALP در کدام بخش کبدی ساخته میشود؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن | 1 | PHAS

  پاسخ
 • افراد در معرض خطر ازنظر سطح البومین

  کدام گروه در معرض خطر بالا از نظر سطح البومین هستند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن | 1 | PHAS

  پاسخ
 • وضعیتهای موثر بر سطح آلبومین

  کدام وضعیتها میتوانند بر سطح آلبومین اثر بگذارند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن | 1 | PHAS

  پاسخ
 • سطح آلبومین در دیگر وضعیتها

  در وضعیتهایی مانند التهاب و شوک و سوتغذیه سطح آلبومین ممکن است چگونه باشد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سطح آلبومین در بیماری کلیوی

  در بیماری های کلیوی سطح آلبومین ممکن است چگونه باشد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سطح پایین البومین

  سطح پایین البومین به چه معنایی میتواند باشد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش البومین

  آیا آزمایش آلبومین به تنهایی بازگوکننده وضعیت خاصی در فرد میتواند باشد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • نشانه های بیماری کبدی

  نشانه های بیماری کبدی که آزمایش آلبومین در آن در خواست میشود کدامند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آلبومین و پنل کبدی و کلیوی

  آلبومین به همراه کدام آِزمایشات برای بررسی وضع کلیه ها استفاده میشود؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • امونیا صنعتی

  ایا ازمایش امونیا برای مسمومیت با امونیا صنعتی مفید است؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • نمونه خون جهت آِزمایش امونیا

  ازمایش امونیا بهتر است روی کدام نمونه خونی انجام شود؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • امونیا و انقباض عضلانی

  انقباض عضلانی چه اثری بر امونیای خون دارد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۳ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • امونیا و بستن تورنیکه

  بستن تورنیکه برای نمونه گیری چه اثری بر امونیای خون دارد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۳ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آلبومین وکلیه ها

  کلیه ها چگونه بر سطح آلبومین خون اثر دارند؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۳ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آلبومین و کبد

  کبد چگونه بر سطح آلبومین خون اثر دارد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۳ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاهش سطح آلبومین

  کاهش سطح آلبومین به چه وضعیتی منجر میشود؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۹ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • نقش آلبومین

  آلبومین چه نقش هایی را د ر خون ایفا میکند؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۹ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سطح کاهش یافته امونیا

  سطح کاهش یافته امونیا در چه وضعیتهایی دیده میشود؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۹ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • سطح نرمال امونیا

  سطح نرمال امونیا به چه معنی است؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۹ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • مکانیسم افزایش امونیا

  امونیا در خون چگونه افزایش می یابد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۸ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • امونیا در بالغین

  سطح افزایش یافته امونیا در بچه و بالغین نشاندهنده چیست؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۸ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سطح متوسط امونیا در نوزادان

  سطح متوسط امونیا در نوزادان به چه معناست؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۸ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • امونیا و دیگر آزمایشات بالینی

  افزایش امونیا در کنار کدام آزمایشات بالینی نشانه سندرم ری خواهد بود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۸ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • امونیا و تشخیص آنسفالوپاتی کبدی

  آیا آزمایش امونیا در تشخیص آنسفالوپاتی کبدی مهم است؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۶ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کابردهای تشخیصی امونیا

  آزمایش امونیا در تشخیص چه وضعیتهایی استفاده میشود؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۶ دي | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • نشانه های افزایش امونیا در فرد

  نشانه های افزایش امونیای خون در فرد چه مواردی میتواند باشد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۶ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • امونیا در نوزادان

  نشانه های افزایش امونیا د رنوزادان چه مواردی میتواند باشد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۶ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • امونیا و اختلال های ژنتیکی

  اختلال های ژ نتیکی چگونه بر سطح امونیا اثر دارند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • ارتباط امونیا و کلیه ها

  کلیه ها چگونه بر سطح امونیا اثر دارند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • امونیا و جریان خون کبدی

  جریان خون کبدی با سطح امونیای خون چگونه مرتبط است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سطح امونیا ی خون و کبد

  سطح امونیای خون با کبد چگونه ارتباط دارد؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • انباشت امونیا

  عدم دفع امونیا سبب چه عارضه ای در فرد میگردد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • دفع امونیا

  محصول شکست امونیا در کبد چیست ؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اثر امونیا بر نوزادان

  امونیای افزایش یافته بر نوزادان چه تاثیراتی دارد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آنسفالوپاتی کبدی

  عوارض آنسفالوپاتی کبدی کدامند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي | 1 | PHAS

  پاسخ
 • سطح افزایش یافته امیلاز

  سطح افزایش یافته امیلاز همیشه به معنای یک وضعیت پانکراسی است؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ آذر | 1 | phasco

  پاسخ
 • افزایش امیلاز

  در چه وضعیتهایی امیلاز بالا میرود؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ آذر | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آمونیا

  آمونیا چیست؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ آذر | 1 | PHAS

  پاسخ
 • اثر امیلاز بزاق بر امیلاز خون

  آیا امیلاز بزاقی بر آمیلاز خون اثردارد ؟در چه وضعیتهایی؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ آذر | 1 | PHAS

  پاسخ
 • ماکروامیلاز

  ماکروامیلاز چیست؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ارتباط امیلاز خون و ادرار

  ارتباط امیلاز خون و ادرار چگونه است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • پانکراتیت مزمن

  آیا در پانکراتیت مزمن سطح آمیلاز بیانگر وضعیت پانکراس است ؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آمیلاز و لیپاز

  آیا آزمایش لیپاز در تشخیص پانکراتیت حاد قابل اعتماد تر است یا آزمایش آمیلاز؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سطح آمیلاز در پانکراتیت حاد

  سطح آمیلاز در پانکراتیت حاد پس از چه زمانی و به چه میزان بالا میرود؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش آمیلاز

  با کدام نشانه ها پزشک آزمایش آمیلاز را درخواست میدهد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آمیلاز و دیگر وضعیتهای بالینی

  آزمایش آمیلاز غیر از پانکراتیت در کدام وضعیتهای دیگر درخواست میشود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آمیلاز و عملکرد کلیوی

  آیا از سطح آمیلاز میتوان برای بررسی عملکرد کلیه ها استفاده کرد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تشخیص پانکراتیت با آزمایش آمیلاز

  آیا سطح بالای آمیلاز نشاندهنده بیماری پانکراس است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آمیلاز

  در چه بیماریهایی سطح آمیلاز افزایش میابد؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آمیلاز

  آمیلاز در چه نمونه هایی قابل اندازه گیری است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کمبود اکتسابی پروتیین C‌و S

  چه وضعیتهای بالینی میتواند سبب کمبود اکتسابی پروتیین C و S گردد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کمبوداکتسابی پروتیین C و S

  کمبود اکتسابی پروتیین های C ,و S دارای چه ویژگی هایی است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • مصرف زینک و تقویت سیستم ایمنی

  مصرف زینک چه اثری بر سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله کرونا میتواند داشته باشد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش ADA و توبرکولوز مقاوم به دارو

  آیا با استفاده از آزمایش ADA‌ میتوان تشخیص داد که نوع توبرکولوز مقاوم به دارو است یا خیر؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تفسیر نتایج آزمایش ADA

  اگر نتیجه آزمایش ADA بطور متوسط و یا کمی بالا باشد به چه معنا است ؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش ADA

  اگر نتیجه آزمایش ADA‌فرد پایین باشد فرد قطعا توبرکولوز ندارد؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش ADA

  آزمایش ADA‌برای کدام دسته از افراد درخواست داده میشود؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • مزیت آزمایش ADA

  مهمترین مزیت آزمایش ADA در تشخیص توبرکولوز چیست؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش ADA

  جایگاه آزمایش ADA در تشخیص توبرکولوز چگونه است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آدنوزین دآمیناز (ADA)

  آدنوزین د آمیناز (ADA) چیست ؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۳ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سندرم کوشینگ و بیماری کوشینگ

  فرق بین بیماری کوشینگ و سندرم کوشینگ چیست؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۹ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • بیماری ACTH‌ نابجا

  بیماری ACTH‌ نابجا را چگونه میتوان از بیماری کوشینگ افتراق داد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۹ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • هیپوپیتویتاریسم

  در بیماری هیپوپیتویتاریسم سطح سرمی کورتیزول و ACTH چگونه است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۴ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • هورمون ACTH

  تغییرات سطح سرمی ACTH و کورتیزول با یکدیگر چه رابطه ای دارند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۴ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • هیپوپیتویتاریسم

  هیپوپیتویتاریسم اغلب با چه نشانه هایی همراه است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش ACTH

  با بروز چه علایم و نشانه های آزمایش ACTH‌درخواست میشود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش ACTH

  آزمایش ACTH‌در تشخیص چه بیماریهای دیگری غیر از کوشینگ کاربرد دارد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش ACTH

  از آزمایش ACTH‌ در تشخیص چه وضعیتهایی استفاده میشود؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش ACTH

  چه وضعیتهای بالینی بر غلظت ACTH‌ اثر میگذارند؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • مواد مغذی و کرونا ویروس

  کدام مواد مغذی در پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس نقش به سزایی دارند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • رابطه ACTH‌با سطح کورتیزول خون

  رابطه ACTH‌با سطح کورتیزول خون چگونه است ؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • نقش ACTH

  ACTH‌چگونه بر متابولیسم قند پروتیین و چربی اثر میگذارد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • بیماری میاستنیا گراویس

  در صورتی که آزمایش آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین نرمال ولی علایم ضعف عضلانی وجود داشته باشد کدام آِزمایش معمولا درخواست میشود؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۹ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین

  کدام آزمایش آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین معمولا بیشتر انجام میشود؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۹ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین

  آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین با چه مکانیسم هایی بر گیرنده اثر میگذارند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • بیماری میاستنیا گراویس

  بیماری میاستنیا گراویس چگونه ایجاد میشود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • استیل کولین

  عملکرد استیل کولین چیست؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۵ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش استیل کولین رسپتور انتی بادی

  هدف از انجام آزمایش استیل کولین رستور آنتی بادی چیست؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۱۵ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش ایمونوشیمیایی DNA

  آزمایش ایمونوشیمیایی DNA‌چه کاربردی دارد ؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ مرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع

  مزیتهای آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع کدامند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۳۰ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کولونوسکوپی

  مزیتهای آزمایش کولونوسکوپی کدامند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۳۰ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • پوکی استخوان

  ارزیابی پوکی استخوان در کدام گروه از زنان باید انجام شود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۹ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • پوکی استخوان

  دقیق ترین روش شناسایی و تشخیص پوکی استخوان کدام است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۹ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • فاکتورهای خطر در پوکی استخوان

  فاکتورهای خطر در ابتلا به پوکی استخوان کدام موارد است؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۷ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • غربالگری تیرویید

  غربالگری تیرویید معمولا برای چه سنی لازم است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • توصیه ها در غربالگری سرطان دهانه رحم

  توصیه انجمن سرطان آمریکا در باره آزمایشات غربالگری سرطان دهانه رحم چیست؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۳۱ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • غربالگری سرطان دهانه رحم

  مزایای غربالگری سرطان دهانه رحم در چیست؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۳۱ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • افراد در معرض خطر عفونت به HBV

  افراد در معرض خطر بالای عفونت به HBV کدام ها هستند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • راههای انتقال ویروس HBV

  ویروس HBV از چه را ههایی منتقل میشود؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • فاکتورهای خطر فشار خون در بچه ها

  فاکتورهای خطر برای اندازه گیری فشار خون در بچه های کمتر از3 سال کدامند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • فشار خون نرمال در بچه ها

  تعریف فشار خون نرمال در بچه ها چیست؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • عوارض فشارخون بالا در بچه ها

  عوارض فشار خون بالا در بچه ها چه میتواند باشد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۷ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • فالکتورهای خطر در غربالگری کلسترول بالا

  فاکتورهای خطر جهت غربالگری از نظر کلسترول بالا چیست؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • غربالگری از نظر کلسترول بالا

  توصیه اکادمی کودکان امریکا جهت غربالگری بچه ها از نظر کلسترول بالا چیست؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آتروسکلروزیس

  آتروسکلروزیس به چه وضعیتی گفته میشود؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۰ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • غربالگری چاقی

  چه مواردی بایددر غربالگری چاقی بچه ها مورد توجه قرار گیرد؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اضافه وزن و چاقی

  تعاریف اضافه وزن و چاقی چیست ؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • عوارض چاقی بچه ها

  ازعوارض مهم چاقی بچه ها در سنین بالاتر چه میتواند باشد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۵ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تستهای غربالگری بچه ها

  انجام تستهای غربالگری بچه ها چه مزیتی میتواند داشته باشد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۵ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • روش برخورد با آلودگی به سرب

  روش برخورد با آلودگی به سرب طبق نظر مرکز کنترل بیماری های امریکا چگونه است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آسیب زایی سرب

  نحوه آسیب زایی سرب چگونه است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • فاکتورهای خطر غربالگری کودکان

  فاکتورهای خطر غربالگری کودکان در بررسی آنمی فقر آهن کدامند؟

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۲ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اعلل فقر آهن درکودکان

  علل فقر آهن درکودکان کدامند؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • عوارض فقر آهن درکودکان

  عوارض فقر آهن در کودکان چیست؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • غربالگری کودکان

  آیا آزمایشات غربالگری برای کودکان لازم است؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایشات غربالگری نوزادان

  آزمایشات غربالگری نوزادان شامل چه نوع اختلالاتی میگردد؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۷ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تشخیص آزمایشگاهی هایپرپلازی خوش خیم پروستات

  در هایپرپلازی خوش خیم پروستات کدام تستهای آزمایشگاهی درخواست میشود؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۲ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایشات هایپرپلازی خوش خیم پروستات

  آزمایشات هایپرپلازی خوش خیم پروستات به چه مواردی میپردازد؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • امتیاز بین المللی علایم پروستات

  امتیاز بین المللی علایم پروستات به چه مواردی توجه دارد؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • هایپرپلازی خوش خیم پروستاات

  عوامل خطر در هایپرپلازی خوش خیم پروستات کدامند؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آنکیلوزینگ اسپوندیلیت

  آنکیلوزینگ اسپوندیلیت چیست؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • عوارض هایپرپلازی خوش خیم پروستات

  هایپرپلازی خوش خیم پروستات سبب چه عوارضی میتواند گردد؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • روماتویید آرتریت نوجوانی

  آرتریت روماتویید نوجوانی چگونه تایید میشود؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علایم معمول بزرگ شدن پروستات

  علایم معمول بزرگ شدن پروستات کدامند؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • شیوع آرتریت

  شیوع بیماری آرتریت چگونه است؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آرتریت

  آرتریت چیست؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • هایپرپلازی خوش خیم پروستات

  علت هایپرپلازی خوش خیم پروستات چیست ؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آنمی فقر آهن

  بعضی علایم منحصر به فرد آنمی فقر آهن کدامند؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • درمان زردی

  زردی نوزادان به چه روشهایی درمان میشود؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۱ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایشات تشخیص وعلل زردی

  فرایندآزمایشات تشخیص وعلل زردی چگونه است؟

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علل نادر زردي

  چه عواملي نادري سبب ايجاد زردي در مبتلايان ميشود؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • بیوشیمی

  با سلام :لیپیمی بودن نمونه سرم بر امیلاز و لیپاز تاثیر دارد اگر دارد راه حل چیست با تشکرات فراوان از همکاران محترم

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ آذر | 1 | habib

  پاسخ
 • علل زردي

  زردي در بدن چگونه به وجود مي آيد؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • طبقه بندي علل آنمي

  علل آنمي را چگونه طبقه بندي ميكنند؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • زردي

  زردي چيست و چگونه شكل ميگيرد؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • درمان ناباروری

  در درمان ناباروری زن یا مرد ازچه روشهایی استفاده میشود؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایشات ناباروری در مردان

  برای تعیین ناباروری در مردان چه آزمایشاتی انجام میشود؟

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۵ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایشات ناباروری درزنان

  برای تعیین ناباروری در زنان چه آزمایشاتی انجام میشود؟

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۵ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ناباروری درمردان

  شایعترین علل ناباروری درمردان کدامند؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علتهای ناباروری

  علل مشترک ناباروری که هم برمرد وهم بر زن اثر دارند چه مواردی است؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۳ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • نقش هورمون استرادیول

  نقش هورمون استرادیول درباروری چیست؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ناباروری

  طی دوران تولید مثل درزنان چه تعداد فولیکول بالغ وجود دارد؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ناباروری

  تعریف ناباروری چیست؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۴ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش های تشخیص علت کمبود ویتامین B12

  برای تشخیص علت کمبود ویتامین B12 کدام آزمایش ها درخواست میشود؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تشخیص کمبودفولات و ویتامین B12

  کمبود فولات وویتامین B12 را چگونه میتوان تشخیص داد؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علل سوئ جذب ویتامین B12

  چه عواملی سبب سوئ جذب ویتامین B12 میشود؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۰ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • پرنیشوس آنمیا

  پرنیشوس آنمیا چیست؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • جذب ویتامین B12

  فرایند جذب ویتامین B12 در بدن انسان چگونه است؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۶ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علایم کمبود فولات و ویتامین B12

  علایم ونشانه های کمبود فولات وویتامین B12 با چه مکانیسمی ایجاد میشوند؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اثر کمبود فولات بر زنان باردار

  کمبودفولات بر زنان باردار چه اثراتی میتواند داشته باشد؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کمبود ویتامین

  کمبود ویتامین B12 و فولات در چه افرادی ممکن است رخ دهد؟

  ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • هموگلوبین های طبیعی

  هموگلوبین های طبیعی کدام ها هستند؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تشخیص پره اکلامپسیا در تست آزمایشگاهی

  در تشخیص پره اکلامپسیا کدام تست های آزمایشگاهی درخواست می شود؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد | 1 | phasco

  پاسخ
 • تشخیص پره اکلامپسیا

  طبق نظر کالج امریکایی متخصصین زنان و زایمان تشخیص پره اکلامپسیا چگونه باید انجام شود؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد | 1 | phasco

  پاسخ
 • عوارض پره اکلامپسیا

  اگر فردی که دچار عارضه پره اکلامپسیا شده است در صورت عدم درمان ممکن است به چه عوارضی مبتلا شود؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۷ مرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علایم پره اکلامپسیا

  در یک زن بارداری که دچار پره اکلامپسیا شده چه علایمی ممکن است دیده شود.؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۷ مرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • فاکتورهای خطر در پره اکلمپسیا

  فاکتورهای خطر در پره اکلمپسیا چه مواردی می تواند باشد؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • پره اکلمپسیا و اکلمپسیا

  پره اکلمپسیا و اکلمپسیا به چه وضعیتهایی گفته میشود؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • عوامل سیروز کبدی

  کدام دسته عوامل سبب بوجود آمدن سیروز کبدی می شوند؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير | 1 | phasco

  پاسخ
 • استاندارد طلایی در تشخیص سیروز کبدی

  استاندارد طلایی در تشخیص سیروز کبدی کدام است؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير | 1 | phasco

  پاسخ
 • تشخیص آزمایشگاهی سیروز کبدی

  از کدام تستها در تشخیص آزمایشگاهی سیروز کبدی استفاده می کنند؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير | 1 | phasco

  پاسخ
 • عملکردهای کبد

  برخی عملکردهای یک کبد سالم کدامها هستند؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • سیروزکبدی

  برخی اثرات ابتلا به سیروز کبدی کدامند؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش هموسیستئین ( (Homocysteine

  آزمایش هوموسیستیین در تشخیص چه مواردی مفید است؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۳ تير | 1 | phasco

  پاسخ
 • ازمایش کالپروتکتین

  آزمایش کالپروتکتین چیست؟

  ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۳ خرداد | 2 | phasco

  پاسخ
 • الایزا

  چرا در الایزا وقتی محلول رنگ زا را ریختیم باید 15 دقیقه در تاریکی بگذاریم؟؟

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت | 1 | shayanlalooha1377

  پاسخ
 • (Alkaline Phosphatase)آنزیم آلکالن فسفاتاز

  آنزیم آلکالن فسفاتاز چه کاربرد تشخیصی دارد؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • حمل هورمونهای تیروییدی

  هورمونهای تیروییدی درخون به چه صورت حمل میشوند؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • بافرهای خون

  کدام پارامترهای خونی نقش بافری دارند؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۶ فروردين | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • شکاف آنیونی

  شکاف آنیونی (Anion Gap) چیست؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين | 1 | phasco

  پاسخ
 • لیز شدن گلبولهای قرمز

  لیز شدن گلبولهای قرمز برکدام پارامترهای بیوشیمیایی اثر میگذارد؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين | 1 | phasco

  پاسخ
 • بوهر و هموگلوبین

  اثر بوهر در ارتباط با هموگلوبین چیست؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين | 1 | phasco

  پاسخ
 • مکانیسم عمل آنزیم ها

  یک آنزیم چگونه سبب انجام یک واکنش شیمیایی میشود؟

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اکسیژن رسانی هموگلوبین

  چه عواملی بر اکسیژن رسانی هموگلوبین دربافتها موثر است؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۷ فروردين | 1 | phasco

  پاسخ
 • کمبود پروتئین و کالری

  یک دختر ٨ ماهه با خستگی و گرسنگی بیش از حد به کلینیک مراجعه می کند، مادر گزارش می دهد، که برای تغذیه بچه های دیگر مجبور شده که شیر را با آب رقیق کند، پس از انجام آزمایشات بیوشیمیایی معلوم شد که نوزاد با سوءتغذیه شدید و از کمبود پروتئین و کالری رنج می برد. ١- نوزاد از چه سندرم رنج می برد؟ ٢- بارزترین نشانه این سندرم چیست؟

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند | 1 | phasco

  پاسخ
 • تشخیص سندرم داون

  کدامیک از موارد زیر در مورد تشخیص سندرم داون نادرست است؟ ١- غلظت AFT مادر به حدود 25 درصد کاهش می یابد. ٢- غلظت uE3 مادر حدود 25 کاهش می یابد. ٣- غلظت hCG مادر حدود 2 برابر افزایش می یابد. ٤- غلظت inhibin A مادر حدود 2 برابر کاهش می یابد.

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند | 1 | phasco

  پاسخ
 • سنجش گلوکز ادرار

  در سنجش گلوکز ادرار توسط نوار ادرار چه تداخلات و محدودیت های وجود دارد؟ تست جایگزین برای تعیین سطح گلوکز ادرار چیست؟

  ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند | 1 | phasco

  پاسخ
 • آزمایش OGTT

  کدامیک از گزینه های زیر در مورد آزمایش OGTT غلط است؟ ١- درمان منقطع تحمل به گلوکز را تحت تاثیر قرار می دهد. ٢- فرد به مدت سه روز ١۵٠ گرم کربوهیدرات مصرف کند. ٣- انجام آزمایش بعد از ١٠ الی ١۶ ناشتا صورت می گیرد. ۴- تست FGP نسب به OGTT حساسیت بیشتری برای تشخیص دیابت دارد.

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند | 1 | admin

  پاسخ
 • آنزیم سوپراکسید دیسموتاز | Superoxide Dismutase

  چند نوع آنزیم سوپراکسید دیسموتاز Superoxide Dismutase در بدن انسان وجود دارد؟

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن | 2 | phasco

  پاسخ
 • آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

  نقش انزیم سوپراکسید دیسموتاز در بدن انسان چیست؟

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن | 1 | phasco

  پاسخ
 • بیلی روبین کونژوگه، بیلی روبین غیر کونژوگه و اوروبیلینوژن

  خانم ۴۲ ساله ای بخاطر زردی مورد ازمایش قرار گرفت. ازمایشات نشان میدهد که بیلی روبین کونژوگه افزایش یافته، بیلی روبین غیر کونژوگه به مقادیر نرمال نزدیک است و اوروبیلینوژن در مدفوع وجود ندارد. محتمل ترین تشخیص چیست؟ ۱) هپاتیت خفیف ۲) کلستاز ۳) همولیز ۴) فقدان بیلیروبین UDP گلوکوزیل ترانسفراز ۵) سندروم ژیلبرت

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن | 1 | phasco

  پاسخ
 • تشخیص نقص دهیدروژناز آسیل کوا

  دختر بچه ۵ ساله ای با سطح گلوکز ۴۰ میلیگرم بر دسی لیتر همراه با تب به بیمارستان مراجعه کرده است. پزشک اطفال نسبت به نقص دهیدروژناز آسیل کوا زنجیر متوسط و یا نقص یکی از انزیم های گلوکونئوژنز و یا گلیکوژنولیز دچار تردید است. کدام تظاهر آزمایشگاهی در تشخیص نقص دهیدروژناز آسیل کوا زنجیر متوسط کمک کننده است؟ الف) حضور دی کربوکسیلیک اسیدهای دراز زنجیر ب) کاهش سطح کتون بادی ج) غلطت های بالای فیتانیک اسید در لیپوپروتئینهای پلاسما د) افزایش سطح مالونیک اسید در خون و ادرار ه) هیپوگلایسمی پایدار بعد خوردن کربوهیدرات

  ۱۳۹۷ جمعه ۵ بهمن | 1 | phasco

  پاسخ
 • آنزیم آلدولاز

  اهمیت بالینی آنزیم آلدولاز چیست ؟

  ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن | 1 | phasco

  پاسخ
 • عفونت مجاری ادراری و سنگ کلیوی و یبوست و درد شکمی

  یک خانم ۵٠ ساله دارای سابقه عفونت مجاری ادراری و سنگ کلیوی. داری CBC طبیعی اما با افزایش معنی دار کلسیم و کاهش سطح فسفر به کلینیک مراجعه می کند، ١_ تشخیص احتمالی این بیماری چیست؟ ٢_ علت یبوست و درد شکمی در این بیمار به دلیل تغییر در کدام الکترولیت است؟

  ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • روش محاسب اندکس INR

  روش محاسب اندکس inr چگونه است؟

  ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۰ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • سیستینوری|Cystinosis

  سیستینوری چیست؟

  ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • مغز-CNC

  عامل اصلی اختلال در CNC (مغز) چیست؟

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • مرض قند-دیابت

  تعریف بیماری دیابت یا مرض قند از نگاه دکتر عارف قنبرزاده چیست؟

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • بافرها و pH آنها

  بافرها تا چه محدوده ای از پ هاش قدرت بافری دارند؟

  ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۲ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • آنزيم آسيل كوآدهيدروژناز

  در اثر نقص آنزیم آسیل کوآدهیدروژناز در حالت ناشتا تمام موارد زیر رخ می دهد، بجز؟ 1_هیپوگلیسمی 2_دی کربوکسیلیک اسیداوری 3_آسیل کارنیتین اوری 4_کتواسیدوز

  ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • ويتامين D

  تمامی موارد فوق در مورد ویتامین D صحیح می باشد بجز : الف) ویتامین D یک ترکیب محلول در چربی است که در برخی مواد غذایی یافت می شود و در بدن انسان در مواجهه با اشعه آفتاب تولید می گردد. ب) نقش یک پیش هورمون را ایجاد می کند و مهم ترین کارکرد بیولوژیک آن ایجاد تعادل در مقدار کلسیم و فسفر خون است. ج) بین مصرف نوشابه های غیر الکلی، دیابت، سندرم متابولیک، فشار خون، نارسایی احتقانی قلب و کمبود ویتامین D رابطه عکس وجود دارد. د)سلول هایی همچون ماکروفاژ ها و بافت پروستات نیز دارای گیرنده ویتامین D هستند

  ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • حساسیت آنالایتیکال یک متد تشخیصی

  حساسیت آنالایتیکال یک متد تشخیصی به چه روش هایی تعیین می شود؟

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ دي | 1 | saremlab

  پاسخ
 • بيماري كوشينگ

  کدامیک از گزینه های زیر در مورد کوشینگ نادرست است؟ 1⃣ کورتیزول ادرار ٢۴ ساعته کمتر از ۵٠ میکروگرم ابتلا به کوشینگ را رد می کند 2⃣ افزایش GnRH ،LH ،FSH در این بیماری منجر به ناباروری می شود. 3⃣در تست سرکوب دگزامتازون میزان کورتیزول کمتر از ۵ میکرو گرم نشانه عدم ابتلا به کوشینگ است. 4⃣ در این بیماری افزایش قند خون، افزایش چربی خون و هایپوکالمی دیده می شود.

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • نقص آنزيم آسيل كوآدهيدروژناز

  در اثر نقص آنزیم آسیل کوآدهیدروژناز در حالت ناشتا تمام موارد زیر رخ می دهد، به جز؟ 1_هیپوگلیسمی 2_دی کربوکسیلیک اسیداوری 3_آسیل کارنیتین اوری 4_کتواسیدوز

  ۱۳۹۷ جمعه ۷ دي | 2 | phasco

  پاسخ
 • سنتز اوره در كبد

  در کدام مورد زیر سنتز اوره در کبد کاهش می یابد؟ 1_گرسنگی طولانی 2_مصرف پروتئین 3_افزایش اسیدیته خون 4_کاهش GTP

  ۱۳۹۷ جمعه ۷ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • بیوشیمی ادرار

  بیماری ده ساله مبتلا به آنمی ، سابقه مکرر ادرار قهوه ای رنگ ( Brown pigment ) دارد قطعه مربوط به نمایش خون و بیلیروبین و یوروبیلی نوژن نوار ادراری منفی است و بیمار سابقه مصرف دارو و یا مواد رنگی ندارد تشخیص شما چیست ؟ الف ) مشکوک به هموگلوبین ناپایدار است ب ) رنگ قهوه ای مربوط به هموسیدرین اوری است ج ) رنگ قهوه ای مربوط به مت هموگلوبین است د ) رنگ قهوه ای مربوط به ملانین است

  ۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي | 2 | phasco

  پاسخ
 • کتواسیدوز دیابتی و كراتينين بالا

  در فردی با کتواسیدوز دیابتی، در سنجش به روش استاندارد کراتینین خون بالا در حالی که اوره خون نرمال است. این پدیده را چطور توصیف می کنید؟

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۳ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • یکی از خطای های سنجش در متد الیزا خوانش بالای زمینه است.

  الف) چه علت هایی باعث خوانش بالای زمینه می شود ؟ ب) راهکارهای احتمالی چیست؟

  ۱۳۹۷ شنبه ۱۷ آذر | 1 | saremlab

  پاسخ
 • مصرف قرص و آمپول ویتامین D3

  مناسب ترین میزان مصرف قرص ویتامین دی 50000 واحدی یا آمپول ویتامین دی 300000 واحدی برای جبران فقر یا کمبود ویتامین D3 در افراد چه مقدار است؟

  ۱۳۹۶ دوشنبه ۸ آبان | 3 | phasco

  پاسخ
 • کلسترول و تری گلیسرید بالا بصورت ارثی

  کسانی که بصورت ارثی کلسترول و تری گلیسرید بالا دارند، آیا در معرض خطر عوارض ناشی از مقادیر بالای آنها هستند؟

  ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند | 1 | pharmed

  پاسخ
 • BBu

  سلام BBU چی هست و تعریفش چیه؟

  ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۲ آبان | 1 | asdqwe

  پاسخ
 • دلایل درخواست بعضی تست ها با هم در نسخه توسط پزشک

  سلام دوستان من دانشجوی علوم ازمایشگاهی هستم یک سالی میشه تو ازمایشگاههای مختلف کار میکنم(بیشتر قسمت بیوشیمی) هر تستی درخواست میشه خیلی سوال تو ذهنم میاد نمونشون چندتان که زیر نوشتم 1 ) دلیل درخواست urea و creat با VDRL اوره و کراتینین مربوط به کلیه هستن و VDRL هم که تست حساسی برا سفلیسه(البته اختصاصی نیست برا سفلیس) 2) دلیل درخواست alp با کلیسم و فسفر 3)یا مثلا اوریک اسید با alp اگه دوستان اطلاعاتی در این زمینه دارن خیلی خوشحال میشم منو راهنمایی کنن مرسی

  ۱۳۹۴ جمعه ۴ ارديبهشت | 1 | mojahed2010

  پاسخ
 • الکتروفورز پروتئین

  باعرض سلام وادب خدمت کلیه اساتید وهمکاران محترم.لطفا درمورد مسئله زیر ،اینجانب را راهنمایی نمائید. دررسم منحنی الکتروفورز پروتئین بانرم افزارPHOTO.EPمقدارتوتال پروتئین را که با روش شیمیایی اندازه گیری شده ،در نرم افزار قرارمی دهیم ،مقدار آلبومین براساس پهنا وشدت رنگ محاسبه می شود..این مقدار آلبوین محاسبه شده تفاوت زیادی با آلبومین اندازه گیری شده با روش شیمیایی دارد.(گاهی تا یک ونیم گرم در دسی لیتر) این مقدار تفاوت چگونه قابل توجیه است؟چون در بیماران بستری گاهاهم آلبومین بروش شیمیایی گزارش می شود وهم در نتایج الکتروفورزذکر میشود،برای بعضی از پزشکان تفاوت دو نتیجه قابل توجیه نیست.باتشکر فراوان

  ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۲ دي | 1 | sidy

  پاسخ
 • پروتئین سرم

  بیماری ویلسون چیه؟ مکانیسم اثرش چه طوریه؟

  ۱۳۹۳ چهارشنبه ۳ دي | 1 | fatemehi

  پاسخ
 • هموگلوبين

  سلام. ميشه لطفا مكانيسم اثر هموگلوبين رو بر روي كليه، برام توضيح بدينۀ

  ۱۳۹۳ دوشنبه ۱ دي | 1 | fatemehi

  پاسخ
 • پروتئين توتال

  سلام دوستان. خيييييلي ممنون كه جواب ميدين.........1- پروتئين bence - jones چيه؟ 2- براي اندازه گيري پروتئين توتال كه از روش بيوره استفاده ميكنن چرا بهش بيوره ميگن؟ 3- اين كه اعداد رو (6.0) مينويسن يعني چي؟ 4- heat - shock proteins چيه؟ 5- روش لوري براي اندازه گيري پروتئين توتال چه طور انجام ميشه؟ 6- تفاوت روش لوري و برادفورد در اندازه گيري پروتئين توتال چيه؟ با تشكر.

  ۱۳۹۳ شنبه ۲۹ آذر | 4 | fatemehi

  پاسخ
 • هورمون

  سلام. خيلي ممنون ميشم كه به سوالا جواب بدين. 1- هيپوتايروزيني (كه از دلايل پرولاكتين بالاي خونه) چه طور باعث اين افزايش پرولاكتين خون ميشه؟ 2- (CaSR (Ca sense receptor چيه و چه تاثيري روي cAMP داره؟ 3- هايپوپاراتيروييدي كاذب چيه؟ 4- براي هورمون TSH روش الايزا چه طور انجام ميشه؟ signaling آنتي بادي و capture آنتي بادي ، هر كدومشون به چي وصل ميشن؟ با تشكر.

  ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۸ آذر | 3 | fatemehi

  پاسخ
 • اندازه گيري فسفات به روش كالريمتريك

  سلام دوستان. لطفا جواب بدين! 1- چرا كسي كه كمبود ويتامين D داره دچار هيپوفسفاتمي ميشه؟ 2- 0.3229 ضريب تبديل واحد mg/dl به mmol/l، اي ضريب چه جوري به دست مياد؟ 3- ما براي اين تست سه تا معرف داشتيم ميخوام بدونم هر كدوم از معرف ها شامل چي بودن و چه فايده اي داشتن؟ فقط ميدونم اساس آزمايش با استفاده از موليبدن هست. 4- براي سنجش فسفر ادرار بايد نتيجه رو در 20 ضرب كنيم، اين 20 از كجا اومده؟ با تشكر.

  ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۱ آذر | 2 | fatemehi

  پاسخ
 • کلسیم

  با سلام.من با دستگاه سلکترا کار میکنم.بعداز کالیبرکردن تست کلسیم هم کنترل نرمال ، هم کنترل غیرنرمال و هم بیمارها را پایین میخواند با توجه یه اینکه هم محلول را عوض کردم وهم کالیبراتور و کنترل جدید درست کردم باز همین مشکل وجود داره.لطفا راهنمایی کنید.

  ۱۳۹۳ چهارشنبه ۷ آبان | 1 | T.Nikravan

  پاسخ
 • ساختار آنزیم کاتپسین D

  با سلام چند روزیه دنبال ساختار آنزیم کاتپسین D در اینترنت میگردم اما نتونستم پیداش کنم. لطفا اگر ساختارش رو دارید و خبر کنید ممنون میشم. اگر ویژگی های شیمیایی و فیزیکیش نیز موجود باشه خیلی عالی میشه. با تشکر.

  ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۸ خرداد | 1 | chemilam

  پاسخ
 • تفاوت استاندارد صفر م بلانک

  با سلام- فرق بین استاندارد صفر و بلانک چیست و کدام یک جذب نوری بیتری دارند.چرا؟

  ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۱ ارديبهشت | 4 | mona moradi

  پاسخ
 • دیابت

  با سلام خدمت فاسکویی ها میخواستم بدونم نام ازمایش تشخیص دیابت چیه؟

  ۱۳۹۳ پنج شنبه ۱۴ فروردين | 4 | mahdier

  پاسخ
 • ملکول آب و پیوند های هیدروژن یین آنها

  با سلام من در یک جایی خوانده ام هر اتم اکسیژن در بلور یخ دو تا پیوند کوالانسی و دو تا پیوند هیدروژنی با چهار اتم هیدروژن در یک ساختمان شش ضلعی دارد اما در جایی دیگر نوشته بود هر ملکول آب در یخ حداکثر چهار پیوند هیدروژنی میدهد کدام درست تر است

  ۱۳۹۲ دوشنبه ۲۶ اسفند | 2 | mahdier

  پاسخ
 • سلام

  ورودی 72 کاردانی دانشگاه اهواز کسی هست

  ۱۳۹۲ جمعه ۲ اسفند | 1 | sadrollah

  پاسخ
 • الایزا ریدر elx800

  طرز کار با دستگاه

  ۱۳۹۲ جمعه ۲ اسفند | 2 | sadrollah

  پاسخ
 • وسایل

  باسلام وخسته نباشید به همه فاسکویی ها،من اسامی وسایل آزمایشگاه بیوشیمی روبه صورت کامل نیاز دارم دوستانی که در این زمینه اطلاعات دارند ممنون میشم کمکم کنند.

  ۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۶ بهمن | 1 | alex

  پاسخ
 • اندازه گیری هورمون ها در بزاق به روش الایزا

  با سلام. من دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت هستم. می خواهم ارتباط یک رفتار خاص را با میزان بعضی هورمون های بزاق در مردان بررسی کنم. آیا با روش الایزا می توان این هورمون ها را اندازه گیری کرد و آیا کیت های مربوطه موجود هستند ؟ برای این کار تحقیقی بیشتر روش دستی استفاده از ابزار مدنظر است. هورمون های مورد نظر: DHEA Testosterone Progesterone Estrone Estradiol

  ۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۷ آذر | 3 | ehsabd

  پاسخ
 • طول موج رفرانس در اندازه گیری هورمون ها

  یه سوال دارم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منظور از طول موج رفرانس در اندازه گیری هورمون ها چیه؟؟؟؟ خیلی دنبال جواب گشتم ولی پیدا نکردم که نکردم

  ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۶ آبان | 3 | anaimi

  پاسخ
 • سوال

  سلام خسته نباشید؛ممکنه کتابی درمورد الایزا معرفی کنید؟

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۴ آبان | 3 | alex

  پاسخ
 • رقیق سازی سرم ویا محلول ها

  با سلام خدمت همکاران عزیز.وقتی میگوییم محلول 1به4 رقیق کنیم با زمانی که میگوییم رقت 1/4درست کنیم فرق این دو روش چیست؟لطفا کامل راهنمایی کنید ومنبعی را نیز در این زمینه بگویید .باتشکر

  ۱۳۹۲ يکشنبه ۵ آبان | 2 | parisa_gonja

  پاسخ
 • هورمون

  سلام.یکی از دوستان آزمایش TSH,T3,T4داشته.دو ماه پیش T3 T4نرمال داشته اما TSHبالا بود.حالا دوباره تکرار کرده و باز T3T4نرماله اماTSHرسیده به14.قابل ذکره بارداره و دکتر بهش گفته جای نگرانی نیست و قرص میخوره اما میخوام راهنماییم کنید در مورد تستا و دلیل افزایش و همچنینی تاثیرش رو جنین؟مرسی از لطف دوستان.

  ۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۴ مرداد | 1 | nasom

  پاسخ
 • کدام کتاب

  با سلام و عرض خسته نباشید. میخواستم بدونم برای ارشد بیوشیمی هارپر بهتره یا لنینجر؟

  ۱۳۹۲ چهارشنبه ۹ مرداد | 1 | dark knight rises

  پاسخ
 • کلسیم

  سلام دوستان.کسی میدونه هیپرکلسمی روی استخوان چه تاثیری میذاره؟منظورم روی مغز استخوان و شکلش.

  ۱۳۹۲ شنبه ۵ مرداد | 1 | nasom

  پاسخ
 • ازمایش تیرویید

  سلام یه سوال داشتم من ازمایش تیرویید دادم واسه پف زیر چشمم t3 t4 fti t-uptake من نرمال بود اما T.S.H من 4.45 بود نه نرمالش تو برگه 0.3 تا 4.2 زده میخاستم ببینم T.S.H بالاست؟

  ۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۶ تير | 2 | AaShkan

  پاسخ
 • بیوشیمی

  سلام آیا بین مقدار اوره و کراتینین سرم رابطه ای وجود دارد؟

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۸ تير | 3 | vesali

  پاسخ
 • الکتروفورز

  با سلام من در ازمایشگاه از کیت هلنا استفاده میکنم دو تا از کانالهای اپلیکاتور خراب شده از دوستان کسی جایی سراغ داره که اینا رو داشته باشه و قیمتش هم مناسب باشه؟ ممنون میشم خبر بدین

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۱ تير | 1 | amazon

  پاسخ
 • قند

  با سلام .اگر در هنگام خونگیری گلبول های قرمز لیز شوند قند چطور میشه ؟

  ۱۳۹۲ جمعه ۳۱ خرداد | 2 | mahtab1991

  پاسخ
 • لنينجر -هارپر -استراير

  با سلام و عرض خسته نباشيد خدمت آزمايشگاهيان عزيز. من ترم 2 هستم و ميخواستم بدانم كدام يك از اين كتابها براي مطالعه بهتر هستند؟ براي ارشد كداميك؟

  ۱۳۹۲ جمعه ۲۰ ارديبهشت | 3 | dark knight rises

  پاسخ
 • ليپوپروتئين

  با سلام وتبريك سال جديد ميخواستم بپرسم روشها وجديدترين روش اندازه گيري ليپو پروتئين ها مخصوصا ليپو پروتئينaچيه؟لطفا راهنماييم كنيد باتشكر

  ۱۳۹۲ جمعه ۹ فروردين | 1 | BLUE__GIRL

  پاسخ
 • نمودار كنترل

  سلام ، ميشه لطفا در مورد نحوه كشيدن نمودار كنترل در ازمايشگاه بيوشيمي به روش وست گارد به من كمك كنيد؟

  ۱۳۹۱ جمعه ۲۵ اسفند | 1 | mina karami

  پاسخ
 • مقاله

  سلام اگه مقاله در مورد روش سنجش فعالیت تلومراز می خواستم اگه در این مورد مقاله ای دارید برام بفرستید.ممنون

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۱۷ اسفند | 1 | fatemi

  پاسخ
 • CH50

  لطفا در باره CH50 ونحوه محاسبه آن برام بنویسید شنیدم به صورت دستی هم محاسبه میشه لطفا برام توضیح بدین یا سایت بهم معرفی کنید با تشکر از دوستانی که برای سوال قبلم کمکم کردند

  ۱۳۹۱ دوشنبه ۹ بهمن | 2 | 3091368

  پاسخ
 • پروتئین بنس جونز

  آیا پروتئین بنس جونز با اسید سولفوسالسیلیک اسید رسوب میده؟ اگه نحوه ی دقیق انجام آزمایش رو برام بذارین ممنون میشم.

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۸ بهمن | 2 | sh1387mah

  پاسخ
 • ویتامین D

  از همکاران گرامی اگر کسی تست ویتامین D را در آزمایشگاه خود انجام می دهد ، لطفا بیان فرمایید از چه کیتی و از چه رنج نرمالی برای این تست استفاده می نمایید؟

  ۱۳۹۱ دوشنبه ۲ بهمن | 4 | Phasco-qc

  پاسخ
 • اسید اوریک

  سلام. نقش پيشگويي كننده افزايش اسيداوريك در هفته 24-28 حاملگي در پيدايش پره اكلامپسي چیست؟ یه توضیحی در این مورد میخواستم ممنون

  ۱۳۹۱ جمعه ۸ دي | 2 | khavari

  پاسخ
 • G6PD

  سلام . چرا در آزمایش G6PD باید از نمونه خون تام استفاده کنیم و امکان استفاده از سرم یا پلاسمای فرد وجود ندارد؟؟؟

  ۱۳۹۱ دوشنبه ۴ دي | 3 | khavari

  پاسخ
 • G6PD

  تغییراتی که در کودکان فاویسمی با افزایش سن به وجود می آید چیست؟؟؟ برخی افراد در دوران کودکی حتی با بوی باقلا حالشان بد می شود ولی همین افراد در بزرگسالی باقلی می خورند و هیچ مشکلی هم ندارند. با انجام آزمایش متوجه می شویم که در این افراد نقص آنزیمی بهتر شده و فرد بهبود یافته و یک سری عوامل جای آن را گرفته است. این عوامل چیست؟؟؟؟

  ۱۳۹۱ شنبه ۲ دي | 2 | khavari

  پاسخ
 • کتون اوری غیردیابتیک

  می خواستم توضیحی در باره کتون اوری غیر دیابتیک بصورت فوری اگه ممکنه بدهید. خیلی ممنون میشم

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۶ آذر | 1 | manizhe

  پاسخ
 • هیپوناترمی

  اصطلاح هیپوناترمی drip arm چیست ؟لطفا اگه ممکن راهنمایی بفرمایید.

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۶ آذر | 1 | adel

  پاسخ
 • G6PD

  سلام اطاعاتی در مورد آزمایش G6PD میخواستم و اثرات فاویسم بر جنین و مادر ممنون

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۶ آذر | 2 | khavari

  پاسخ
 • سندرم زیلبرت

  در مورد سندرم ژیلبرت اگه ممکنه توضیح دهید .خیلی ممنون

  ۱۳۹۱ شنبه ۲۵ آذر | 4 | manizhe

  پاسخ
 • سندرم نفروتیک

  اطلاعات به روزی درمورد سندرم نفروتیک می خواستم بدانم لطفا اگر ممکن است مطرح بفرمایید. باتشکر

  ۱۳۹۱ جمعه ۲۴ آذر | 2 | adel

  پاسخ
 • BUN

  سلام کسی در مورد عوارض افزایش اوره بر جنین چیزی میدونه؟؟؟ بالا بودن اوره چه تاثیری روی بارداری میتونه داشته باشه؟؟؟/ تورو خدا جواب بدین خیلی فوریه.مرسی

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۲ آذر | 2 | khavari

  پاسخ
 • ARF

  لطفا عوامل موثر در ایجاد ARF راتوضیح دهید. با تشکر فراوان

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۱۹ آذر | 2 | adel

  پاسخ
 • الفا آنتی تریپسین

  لطفا در مورد الفا انتی تریپسین و دلیل اینکه پزشکان درخواست این تست را از ازمایشگاه می کنند چیست؟

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۵ آذر | 2 | adel

  پاسخ
 • بیماری شربت افرا

  از اساتید محترم تقا ضا دارم در مورد بیماری شربت افرا اگر اطلاعاتی دارند مرا راهنمایی فرمایند.باسپاس فراوان.

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۵ آذر | 3 | adel

  پاسخ
 • تیروزونومی

  لطفا در مورد بیماری تیروزونومی توضیح دهید.باتشکر

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۱۴ آذر | 1 | manizhe

  پاسخ
 • تلسکوپیک یورین

  کسی در مورد ادرار تلسکوپی یا تلسکوپیک یورین اطلاعاتی نداره؟؟

  ۱۳۹۱ شنبه ۱۱ آذر | 2 | asdqwe

  پاسخ
 • مقدار HDL و LDL

  با سلام. آیا با داشتن مقدار کلسترول و تری گلیسرید میتوان میزان HDL و LDL را اندازه گیری کرد? با تشکر

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۸ آذر | 7 | mahmood_taji

  پاسخ
 • CK-MB

  با سلام خدمت همكاران لطفا در مورد بهترين كيت CK-MB موجود و اطمينان از نتيجه بدست آمده نظر بدهيد. آيا مي توان بر اساس نتيجه تروپونين و CPK توتال جواب CK-MB را گزارش نمود؟

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۵ آذر | 2 | saeid_davari

  پاسخ
 • داروها

  نام چندتا از داروهای پروتئینی و مکانیسم اثرشان را لطفا راهنمایی نمایید.باتشکر

  ۱۳۹۱ شنبه ۴ آذر | 4 | farhad

  پاسخ
 • saeid_davari

  با سلام اگر يك نمونه به دو آنالايزر بيوشيمي بدهيم با اين فرض كه جواب سرم كنترل هر دو دستگاه تارگت باشد و دو جواب متفاوت بگيريم مثلا آهن يك دستگاه 100 و ديگري 140 بخواند چه خطاهايي قابل بررسي مي باشد متشكرم

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱ آذر | 8 | saeid_davari

  پاسخ
 • BUN

  لطفا نحوه انجام تست BUN به روش دستی؟

  ۱۳۹۱ شنبه ۲۷ آبان | 5 | ملک ملک

  پاسخ
 • اسیدهای چرب

  لطفا در مورد اسیدهای چرب جدیدترین اطلاعاتی که دارید در اختیارمان بگذارید. باتشکر از همه عزیزان

  ۱۳۹۱ شنبه ۲۰ آبان | 1 | farhad

  پاسخ
 • اریترپویتین

  سلام.لطفا اگر اطلاعاتی که راجع به هورمون اریتروپویتین دارید به خصوص تستهای آزمایشگاهی برای اندازه گیری EPO برای من بفرستید.هم چنین اسم کیتهایی که برای EPO استفاده میشود.ممنون

  ۱۳۹۱ جمعه ۲۸ مهر | 2 | Maryam Farhang

  پاسخ
 • پرفوزیون

  منظور از پرفوزیون مویرگ های گلومرولی با خون چیه؟

  ۱۳۹۱ دوشنبه ۲۴ مهر | 1 | pegah_drb

  پاسخ
 • سوال علمي2

  در آزمايشات فرد35 ساله مبتلا به هپاتيت نتايج زير گزارش شده نظر شما چيست؟ BilTotal:35 mg/dl,Bil D:14mg/dl,Urea:70mg/dl,Cr:1.1mg/dl,AST:4 IU/L,ALT:6 IU/L

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۲۰ مهر | 2 | dhl

  پاسخ
 • phd

  به عنوان یک فارغ التحصیل بیوشیمی شما کدام رشته را برای تحصیل در مقطع دکتری انتخاب می کردید؟ ژنتیک انسانی یا بیوشیمی بالینی

  ۱۳۹۱ شنبه ۸ مهر | 8 | mahni

  پاسخ
 • نحوخ انجام دستی تستهای بیوشیمی

  سلام.اگرامکان داره یه منبع معرفی کنید که توی اون نحوه انجام دستی تستهای بیوشیمی وجود داشته باشه .با تشکر

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۵ شهريور | 7 | shepherd

  پاسخ
 • بیلی روبین

  با عرض سلام.لطفا اگه راهی برای اندازه گیری بیلیروبین به غیر از روش دیازو A و B میدونید بهم معرفی کنید یا اگه دستگاه خاصی هست که حساسه و کارشو با دقت بالا انجام میده .با تشکر فراوان

  ۱۳۹۱ دوشنبه ۱۳ شهريور | 1 | nasom

  پاسخ
 • درخواست راهنمایی

  سلام ببخشید اگر در انجام تست ها مقدار استاندارد و کنترل هر روز کمتر شود باید چه اقدامی انجام داد؟مشکل از کجا میتواند باشد؟

  ۱۳۹۱ دوشنبه ۱۳ شهريور | 2 | goli_68

  پاسخ
 • زانتوپروتئیک

  نقش سود در آزمایش زانتوپروتئیک چیست؟

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۷ تير | 2 | azin.t

  پاسخ
 • الکتروفورز پروتئین های سرم

  سلام دوستان برای الکتروفورز از چه نرم افزارهایی استفاده می کنند؟

  ۱۳۹۱ شنبه ۲۴ تير | 1 | sahar25

  پاسخ
 • تست بیوره

  آیا میتوان برای انجام تست بیوره از سرم فریز شده در دمای منفی هفتاد درجه استفاده کرد؟

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۱۵ تير | 1 | sahar25

  پاسخ
 • لوله های آزمایش و مواد ضد انعقاد

  سلام ببخشید برای انجام الایزای یکی از مارکرهای پروتئینی باید چه نوع خونی را تهیه کنیم و چه نوع لوله ی آزمایشی برای انتقال خونها به آزمایشگاه استفاده شود و آیا میتوان از مواد ضد انعقاد یا edta و یا لوله های سیتراته استفاده کرد؟

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۱۵ تير | 1 | sahar25

  پاسخ
 • الکتروفورز پروتئین های سرم(سوال جزئی تر)

  سلام مجدد علت بالا بودن باند گاما و بتا در الکتروفورز چیست؟ آیا توجیه کننده ی بیماریهای التهابی و یا سرطان است؟ و آیا در این دو نوع بیماری این باندها دچار تغییر میشوند؟؟؟؟؟؟

  ۱۳۹۱ شنبه ۱۰ تير | 4 | sahar25

  پاسخ
 • mahdi_davarpanahm

  آيا تا به حال موردي در آزمايشگاهها بوده كه TSH بيماري كه سابقه تيروئيد ندارد عددبالاباشد ولي اگر در 2الي 3 روز بعدمجددا نمونه گيري شودجواب نرمال باشد؟لطفا علت آن را توضيح دهيد

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۸ تير | 4 | mahdi_davarpanahm

  پاسخ
 • الکتروفورز پروتئین های سرم

  سلام دوستان کسی میتونه نتایج الکتروفورز رو برای من تفسیر کنه؟؟؟ مثلا بالا بودن توتال پروتئین چه چیزی رو نشون میده و چه تفسیری داره؟؟؟؟ و همینطور بالا بودن آلبومین؟؟؟؟؟؟؟ و بالا بودن گاما پروتئین؟؟؟ و بالا بودن بتا پروتئین؟؟؟؟ و بالا بودن آلفا؟؟؟؟؟ اینا هر کدوم نشونه ی چیه و میتونه در اثر چه نوع بیماری ای باشه؟ آیا در سرطان توتال پروتئین افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه؟؟؟؟؟ توتال پروتئین طبیعی در افراد سالم باید در چه رنج و محدوده ای باشه؟؟؟؟؟ خیلی ممنون میشم اگه جواب بدین.

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۶ تير | 4 | sahar25

  پاسخ
 • mahdi_davarpanahm

  آيا جوابهاي سديم وپتاسيم كه با فليم فتومتر انجام مي شود دقيقتر است يا با الكتروليت آنالايزر؟

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۶ تير | 4 | mahdi_davarpanahm

  پاسخ
 • الکتروفورز سرم

  الکتروفورز سرم سلام دوستان من از ژل 7.5 % استفاده میکنم برای الکتروفورز سرمم ولی پروتئین آلبومین مانع تشکیل باندهای پروتئین خودم که نوعی گیرنده هم هست میشه چیکار کنم که باندها تشکیل بشه؟؟؟؟؟؟ مهار کننده آلبومین چیه؟ کسی پروتکل الکتروفورز سرم رو داره بذاره اینجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا میشه روش الکتروفورز سرم رو توضیح بدین؟

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۱۹ ارديبهشت | 3 | hadis84a

  پاسخ
 • تیرویید واسترویید

  سلام .چرا هورمون های تیروییدی بااین که از جنس پپتید اند اما دارای ناقل اند؟؟؟؟؟؟؟جرا1%هورمون های استروییدی در خون به صورت ازاد انتقال می یابند؟؟؟؟؟؟؟ممنون

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۶ ارديبهشت | 1 | romisa

  پاسخ
 • تست های مایع مفصل

  برای مایع مفصل چه تستهایی انجام میشود؟ با تشکر

  ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۴ بهمن | 3 | ghnazary

  پاسخ
 • منبع

  آیا منبعی منبعی برای خطاهای الکتروفورز و کروماتو گرافی سراغ دارید

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۱ بهمن | 2 | mjs2

  پاسخ
 • تشخیص مایعات بدن

  اگر یک مایع بیولوزیک به ما بدهند از کجا باید بفهمیم ان مایع چه مایعی است؟(مثلا با چه آزمایشی می توان فهمید مایع اسیت است یا مایع پلور است؟)

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۱ بهمن | 1 | mjs2

  پاسخ
 • کدام کیت الیزا بهتر است؟

  کدام کیت را برای سطح سنجش CD44 محلول استفاده کنم؟ Tests 2 x 96 well plate Sample type Cell culture supernatant, Serum, Plasma Sensitivity < 0.13 ng/ml Range 0.31 ng/ml - 10 ng/ml Assay time 2h 10m Tested applications ELISA Cross reactivity Reacts with Human ................................................................. SENSITIVITY:0.015ng/ml (range 0.12 to 4ng/ml) QUANTITY:96 wells (~80 tests). APPLICATION: For the quantitative determination of soluble human CD44std levels in cell culture supernatants, serum and other body fluids. SHIPPING: SHIPPED ON BLUE ICE LONG TERM STORAGE: +4°C

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۰ دي | 2 | h_ariaey

  پاسخ
 • پروتئومیکس

  پروتئومیکس چه شاخه ای از علم است ؟ جایگاه این رشته در ایران تا کجاست ؟ و علاقه مندان به این رشته باید دارای تسلط بر چه علومی باشند تا در این رشته موفق باشند؟

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۹ آذر | 6 | Phasco-qc

  پاسخ
 • شرایط استاندارد کار کردن با مواد شیمیایی و انواع اسیدها

  شرایط استاندارد و مطلوب کار کردن با انواع مواد شیمیایی و اسیدها در آزمایشگاه ها از دیدگاه علمی و کاربردی شما، چه مواردی می باشند؟

  ۱۳۹۰ چهارشنبه ۲۳ آذر | 4 | admin

  پاسخ
 • INR

  به بیان ساده INR در تستهای PT و PTT بیانگر چیست؟

  ۱۳۹۰ پنج شنبه ۱۰ آذر | 3 | ghnazary

  پاسخ
 • وارفارین

  وارفارین را گاهی مواقع به عنوان داروی رقیق کننده خون نام می برند اگر کسی دلیل این نامگذاری را توضیح بدهد ممنون می شوم.

  ۱۳۹۰ پنج شنبه ۱۰ آذر | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • دیگوکسین

  اگر کسی راجع به دیگوکسین و اهمیت اندازه گیری آن و اینکه با چه روشی آن را اندازه گیری میکنند مختصر اطلاعاتی بده ممنون می شوم؟

  ۱۳۹۰ پنج شنبه ۱۲ آبان | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • نفلومتری و توربیدو متری

  کسی اساس سنجش به روش نفلومتری و توربیدومتری و فرق این دو را می داند؟ ممنون اگر کسی توضیح بدهد

  ۱۳۹۰ پنج شنبه ۱۲ آبان | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • خطا در کمی لومینیسانس

  در تست های تشخیصی عوامل عفونی به روش کمی لومینیسانس آیا هیچ خطایی ناشی از متد رخ نخواهد داد؟

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۵ مرداد | 1 | Phasco-qc

  پاسخ
 • انحراف مجاز

  تکرارپذیری یک نمونه در تست های الایزا بصورت CV% بیان می شود. آیا کسی می داند حداکثر CV% مجاز (انحراف مجاز) چقدر است؟ اگر رفرانسی هم دارید ذکر کنید.

  ۱۳۹۰ دوشنبه ۳۰ خرداد | 1 | Phasco-qc

  پاسخ
 • حلالها

  با سلام. در آزمایش بیر،که طول موجهای جذبی کلروفیل رو بررسی می کنیم،علت استفاده از حلال استون در حل کردن برگهای اسفناج چیه؟

  ۱۳۹۰ شنبه ۱۴ خرداد | 1 | micro

  پاسخ
 • Cut Off Index در کیت های عفونی

  در کیت های عفونی با معیاری به نام Cut Off Index اقدام به تفسیر نتایج می شود. آیا یکسان نبودن این عدد برای یک سمپل توسط دو کیت(از دو کمپانی مختلف) به معنای اختلاف در گزارش تیتر آنالیت است یا خیر؟

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۰ خرداد | 1 | Phasco-qc

  پاسخ
 • سوال علمی

  برای رسم منحنی استاندارد کیت T3 جذب های بدست آمده چنین است. (std0 = 2.12)و (std0.5 = 1.93) و (std1.0 = 1.35)و (std2.5 = 0.84)و (std5.0 = 0.55) و (std7.5 = 0.41). آیا چنین مننحنی استانداردی مطلوب است یا خیر؟ دلایل خود را ذکر نمایید.

  ۱۳۹۰ دوشنبه ۹ خرداد | 1 | Phasco-qc

  پاسخ
 • آنزیم آمیلاز

  مکانیسم تاثیر آمیلاز بر روی نشاسته چیه و اینکه چرا آمیلاز بر روی سلولز و گلیکوژن تاثیری مثل تاثیر روی نشاسته نداره؟

  ۱۳۹۰ شنبه ۷ خرداد | 2 | 6912

  پاسخ
 • سمپلر

  کدامیک از ویژگی های سمپلر تاثیر بیشتری بر نتایج در آزمایشگاه دارد دقت سمپلر یا صحت سمپلر؟

  ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد | 5 | Phasco-qc

  پاسخ
 • ....

  وقت به خیر و خسته نباشید. یکی بکه تاثیر دیابت روی فلب و عروق چیه؟

  ۱۳۹۰ شنبه ۲۴ ارديبهشت | 2 | afagh_salehi

  پاسخ
 • آنزیم

  سلام میخواستم بدونم تفاوت فعالیت آنزیم با فعالیت ویژه آنزیم چیه؟

  ۱۳۹۰ يکشنبه ۱۸ ارديبهشت | 1 | kavian

  پاسخ
 • دیابت و استرس اکسیداتیو

  اطلاعات،مقاله ای در دست دارین یا سایتی میشناسید که درباره دیابت و استرس اکسیداتیو اطلاعات داشته باشه.خیلی حیاتیه

  ۱۳۹۰ شنبه ۱۷ ارديبهشت | 1 | 6912

  پاسخ
 • هورمون

  سلام دوستان.کسی میدونه برداشتن کلیه چه اثری بر ترشح یا عملکرد هورمون های بخش قشر فوق کلیه داره؟

  ۱۳۹۰ شنبه ۱۰ ارديبهشت | 1 | ANOUSHA

  پاسخ
 • کبد چرب

  چه رابطه ای بین افزایش انزیم فسفاتاز با انباشته شدن چربی به خصوص TG (تری گلیسرید) در سلول های کبدی است؟

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۲۳ اسفند | 1 | SIYAVASH8406

  پاسخ
 • انزیم کبدی

  چرا در افراد مبتلا به کبد چرب سلولهای کبدی لیز شده و انزیم های کبدی بالا میروند؟ اینجا یه اتاق بحثه! بگید تا ( باهمم ) بیشتر بدونیم.

  ۱۳۸۹ شنبه ۲۱ اسفند | 2 | SIYAVASH8406

  پاسخ
 • جایگزین مناسب برای اتیدیوم بروماید چیست؟

  برای رنگامیزی DNA در ژل های آگارز به جای اتیدیوم بروماید که خاصیت سرطان زایی اثبات شده ای دارد ، از چه رنگی می توان استفاده کرد که خطرات کمتری داشته باشد ؟

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۶ بهمن | 1 | z_biotech

  پاسخ
 • اورات امورف

  وجود مقادیر بالای اورات امورف در ادرار نشانه ی چیست؟

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۶ بهمن | 1 | dh_8236

  پاسخ
 • کنترل کیفی

  آیا بخش هماتولوژی در آزمایشگاه تشخیص طبی قابل پیاده سازی کنترل کیفی است طوری که قابل ردیابی مشکلات پیش آمده و برطرف سازی باشد؟

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۲۵ بهمن | 4 | ghnazary

  پاسخ
 • دستگاه هورمون

  لطفا یک دستگاه اتومات برای ازمایشات هورمون پیشنهاد دهید که کیفیت خوب و ارزان و بتوان با تعرفه دولتی ازمایشات را با سود انجام داد

  ۱۳۸۹ شنبه ۲۳ بهمن | 1 | drtaheri

  پاسخ
 • مونوکلونال آنتی بادی

  آیا کسی اطلاع دارد در ایران مرکزی وجود دارد که در زمینه تولید مونوکلونال آنتی بادی فعالیت داشته باشد؟ اگر کسی با این محصولات کار کرده است نظری هم راجع به این محصولات دارد یا خیر؟ راجع به پلی کلونال آنتی بادی چطور؟

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۱۰ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • حلالیت کدام اسید آمینه در حلال قطبی بیشتر است و اینکه

  سلام خدمت دوستان خصوصا" بیوشیمیست ها، دو سوال از شما داشتم که مایلم نظر خود را راجع به آن اعلام نمایید. اول اینکه از بین اسید آمینه های آلانین و تریپتوفان کدام یک در حلالهای غیر قطبی بیشتر حل می شود؟ و دوم اینکه گیرنده استیل کولین است که چندبار سراسر غشا را طی می نماید یا گلیکو فورین؟ متشکرم

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۶ بهمن | 2 | Kimiagar

  پاسخ
 • بیوشیمی - متد سنجش

  متد سنجش کلسیم - بیلی روبین - کراتینین کیتهای پارس آزمون را اگر کسی می دونه برام ارسال کنه؟ اگر یک فایل کامل و جامع از متدهای سنجش آزمایشات روتین بیوشیمی پارس آزمون اگر باشه که خیلی عالیه؟

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۳ بهمن | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • بیوشیمی : sensitivity & specificity

  تفاوت حساسیت و اختصاصیت آنالایتیکال با حساسیت و اختصاصیت تشخیصی که در مورد کیت های الایزا مطرح می شوند چیست؟ چگونه اندازه گیری می شوند؟

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۵ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • روش تست

  دوستان عزیز میشه در مورد روشهای کینیتیک وپوینت تو پوینت و اند پوینت توضیح دهید ؟

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۳ آذر | 1 | hesam

  پاسخ
 • درمورد bt3000

  لطفا نقاط ضعف و نقاط قوت این دستگاه را بیان کنید و ایا دستگاه bt3000برای کار بیمارستانی مناسب است؟bt3000

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۲۴ آبان | 1 | hrk4950

  پاسخ
 • بیوشیمی- متد دستی و متد دستگاهی

  در تستهای روتین بیوشیمی ایا فرقی بین اساس سنجش در روش دستی و روش دستگاهی وجود دارد یا خیر ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۷ آبان | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • منحنی استاندارد

  از انجا که بدست اوردن منحنی استاندارد ایده ال در تستهای الایزا پایه و اساس کسب نتایج صحیح در ازمایشگاه می باشد غیر از استفاده از سرم کنترل چه راههای دیگری را پیشنهاد میکنید که من از منحنی استانداردی که بدست اورده ام اطمینان حاصل کنم ؟

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۱۱ آبان | 6 | ghnazary

  پاسخ
 • منحنی استاندارد

  مکررا گزارش شده استفاده از منحنی استاندارد ذخیره شده سبب نتایج نادرست جواب نمونه های تست های الایزا می گردد می خواستم بدانم این نتایج نادرست از کجا ناشی میشوند ؟چه علت هایی می تواند سبب ایجاد این نتایج نادرست گردند؟ لطفا راهنمایی نمایید.

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۰ آبان | 3 | ghnazary

  پاسخ
 • نظر سنجی

  در بخش بیوشیمی ازمایشگاه شما چند درصد موارد false positive و false negative کیت های عفونی مربوط به شستشوی ناصحیح بوده و با تکرارتست و شستشوی صحیح مشکل بر طرف گردیده است؟

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۵ آبان | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کارشناس ارشد بیوشیمی

  کدامیک از کاربران دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی هستند؟

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۴ آبان | 4 | admin

  پاسخ
 • سمچش الکترولیتها

  با این که روش ISE جهت سنجش الکترولیت های خون نسبت به روش فلیم فوتومتری طبق استانداردهای بین المللی ارجح تر است چرا در ازمایشگاهها اقبال به روش فلیم فوتومتری است؟

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۴ آبان | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • هموليزخارجي

  كتابي نيست بتونم كامل استفاده كنم

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۲ مهر | 1 | صفا

  پاسخ
 • هموليزخارجي

  تاثيرهموليزخارجي برجوابهاي بيوشيمي و معرفي كتاب

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۰ مهر | 1 | صفا

  پاسخ
 • بالا خواندن تست T3

  برخی از همکاران بخش هورمون در آزمایشگاه های مختلف اعلام می کنند تست T3 به خصوص به روش الایزا ، (( بالا می خواند )) . این مشکل آیا مربوط به روش انتخابی در آزمایشگاه است یا مربوط به کیت مورد استفاده ؟ اگر کیت الایزای مناسبی می شناسید که T3 را به اصطلاح (( بالا نخواند )) معرفی نمایید. با تشکر

  ۱۳۸۹ شنبه ۱۳ شهريور | 3 | saremlab

  پاسخ
 • cv

  با سلام خدمت آقای پورسعید منظورم cv مجاز تستها است

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۸ شهريور | 1 | pi

  پاسخ
 • SD

  باسلام SD قابل قبول برای کراتینین _بیلیروبین_فسفر چند است؟

  ۱۳۸۹ جمعه ۵ شهريور | 1 | pi

  پاسخ
 • کلسیم وهیتاچی

  با سلام جرا بعضی مواقع باوجود کالیبر دستگاه هیتاچی برای تست کلسیم کالیبراتور بالا میخواند وکنترلها ونمونه ها پایینتر از حد نرمال ؟

  ۱۳۸۹ جمعه ۵ شهريور | 1 | pi

  پاسخ
 • منبع

  با سلام خواهشا یک عزیزی به من راهنمائی کنه که برای ارشد بیوشیمی بالینی تربیت مدرس و نه وزارت بهداشت زیست شناسی رو چی باید بخونم چون توی تربیت مدرس از مباحث مولکولی و گیاهی هم میدن. ممنون

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۳ شهريور | 2 | 8512311376

  پاسخ
 • کدوم شاخه

  با سلام خواهشا یکی به من راهنمایی کنه بین بیوشیمی و ایمنی و هماتولوژی کدومشو برم.به هر سه تاش علاقه دارم .بازار کار برام مهمه و جای پیشرفت توی اون. ممنون

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۸ مرداد | 6 | 8512311376

  پاسخ
 • سنگ اسيد اوريك

  براي كنترل بيماري كه كليه هايي مستعد به ساختن سنگهاي اسيداوريك است چه راهكارهايي پيشنهاد ميكنيد.

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۴ تير | 2 | s2i

  پاسخ
 • کیت الایزا برای ویتامین D

  آیا کسی تست ویتامین D را به روش الایزا انجام می دهد؟ با چه کیتی کار میکنید؟ از کیفیت آن راضی هستید؟

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۳ تير | 2 | DONYA66

  پاسخ
 • بیلیروبین نوزادان و بیلی تست

  از آنجا که نمونه گیری نوزادان کار دشواریست ، آیا برای اندازه گیری بیلیروبین نوزادان و پیگیری روند کاهش آن که لازم است به دفعات از نوزاد نمونه گیری شود ، استفاده از دستگاه های (( بیلی تست )) و نمونه (( خون پاشنه پا )) پس از سانتریفیوژ در لوله های میکرو هماتوکریت ، نتایج قابل قبولی می دهد ؟

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۱۷ تير | 2 | z_biotech

  پاسخ
 • Anti Muleria

  اگر کسی از دوستان در مورد هورمون Anti Muleria اطلاعاتی داره کمی راهنمایی کنه ممنون میشم؟ در چه موردی کاربرد دارد؟

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۹ تير | 1 | rezaie

  پاسخ
 • هوک

  اثر هوک در الیزا به چه معناست ؟

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۲ تير | 4 | rezaie

  پاسخ
 • ویتامین e

  ویتامین E چه نقشی را در سیستم تولید مثل بر عهده دارد؟چرا کمبود آن منجر به نازایی می شود؟

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۰ خرداد | 3 | narges hadian

  پاسخ
 • 24و25 دی هیدروکسی کوله کلسی فرول

  نقش 24و25 دی هیدروکسی کوله کلسی فرول در متابولیسم ویتامین D و تنظیم غلظت آن بسیار مهم و ضروری است؟این فرایند چگونه انجام می شود؟

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۰ خرداد | 2 | narges hadian

  پاسخ
 • ؟؟

  چرا در طی ابتلا به برخی از بیماری ها مقادیر کلسیم خون به شدت کاهش می یابد با چه مکانیسمی؟

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۰ خرداد | 1 | narges hadian

  پاسخ
 • ویتامین k

  چرا کمبود ویتامین k منجر به کاهش توانایی کلسی تریول در تنظیم کلسیم خون می گردد

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۰ خرداد | 2 | narges hadian

  پاسخ
 • ویتامین e

  تجویز ویتامینe می تواند منجر به ایجاد اختلالاتی در انعقاد خون گردد به نظر شما این امر با چه مکانیسمی صورت می گیرد؟

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۰ خرداد | 1 | narges hadian

  پاسخ
 • سوال براي عموم كاربران

  نمونه سرم بيماري مبتلا به هايپر بيلي روبينمي (بيش از 30 ميليگرم در دسي ليتر ) به آزما يشگاه ارسال و براي آن درخواست اندازه گيري كراتينين شده است .با استفاده از كيت هاي رايج جواب آزمايش كراتينين بيمار 3/0 ميليگرم در دسي ليتر بدست مي آيد. 1- جواب را گزارش مي كنيد. 2-چه راهي را براي دستيابي به جواب در ست پيشنهاد مي كنيد

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۲ خرداد | 2 | dhl

  پاسخ
 • آنتی مولرین هورمون / AMH

  در مورد تست MIS=Mullerian Inhibiting Substance یا AMH=Anti Mullerian Hormone کسی چیزی می داند ؟ یا اینکه در کدام آزمایشگاه و به چه روشی این تست انجام می شود؟

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۲ خرداد | 1 | saremlab

  پاسخ
 • اندازه گیری سدیم و پتاسیم به روش فلیم فوتومتری

  اخیرا الکترولیت آنالایزر های زیادی برای سنجش الکترولیت هایی همچون سدیم ، پتاسیم ، کلر و ... به بازار آمده اند. در مقایسه با روش فلیم فوتومتری ، آیا مزیت خاصی برای اندازه گیری سدیم و پتاسیم با الکترولیت آنالایزر های جدید وجود دارد ؟

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۹ خرداد | 1 | saremlab

  پاسخ
 • اسید فسفاتاز

  آیا اسيد فسفاتاز مارکر خوبي براي پيش آگهي سرطان پروستات مي باشد ؟

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۹ خرداد | 1 | z_biotech

  پاسخ
 • اندازه گیری کلسیم خون

  اندازه گیری کلسیم خون به چه روش هایی قابل انجام است؟

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۹ خرداد | 1 | saba

  پاسخ
 • هموگلوبین A1c

  تست هموگلوبین A1C برای بیماران دیابتی چه فایده ای داشته و گویای چه چیزی است ؟

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۶ خرداد | 2 | z_biotech

  پاسخ
 • اندازه گیری کراتینین در سرم

  روش دستی اندازه گیری کراتینین در سرم که در این روش دو تا معرف 1 و 2 داریم و دو بار باید جذب نوری لوله های تست و استاندارد رو در زمان حداکثر 60 ثانیه قرائت کنیم ، لطف کنید شرح کامل این تست و فرمول انتهائی رو بگید ، ممنون میشم از لطفتون .

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۴ خرداد | 1 | adonis

  پاسخ
 • تست تحمل فروکتوز

  تست تحمل فروکتوز از لحاظ بالینی و تشخیص چه اهمییتی دارد.

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۳۰ ارديبهشت | 1 | salam

  پاسخ
 • CKMB

  بعضی مواقع مقدار MB بیمار بیشتر از CPK توتال می شود. حتی مواقعی که سرم همولیز ندارد .و بیمار نیز MI نداشته و حتی دستگاه درست کالیبر شده است از دوستان اگر کسی دلایل بالا رفتن کاذب MB نسبت به CPK را میدانند لطفا راهنمایی نمهیند

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت | 2 | rezaie

  پاسخ
 • تریپل و کوادرپر مارکر

  آیا می توان برای انجام تست Beta-hCG در تست های تعیین سلامت جنین مثل تریپل تست و کوادرپل مارکر ، از کیت های الایزا استفاده کرد ؟ اگر می توان ، چه کیتی را پیشنهاد می کنید؟

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت | 2 | saremlab

  پاسخ
 • ایده آل تشخیص آتیه

  آیا از دوستان کسی از کیت های (الیزا) ایده آل تشخیص آتیه شرکت سامان تجهیز استفاده کرده ؟ از لحاظ کیفیت جواب خوب بوده یا نه؟

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت | 2 | rezaie

  پاسخ
 • رادیو ایمونو اسی و خطرات تشعشع

  برای پرسنل بخش هورمون شناسی که با کیت های گاما به روش رادیو ایمونو اسی کار می کنند ، آیا واقعا خطری وجود ندارد ؟ حتی اگر در دراز مدت مثلا 10 سال با این کیت ها کار کنند ؟

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت | 4 | z_biotech

  پاسخ
 • پرولاکتین و علائم بالینی

  آیا بالا بودن پرولاکتین که در بعضی از خانم ها وجود دارد ، با علائم بالینی مثل درد سینه همراه است یا علامت ندارد ؟

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت | 4 | saremlab

  پاسخ
 • گلوکونئوژنز

  چه بیماریهایی در اثر نقص درآنزیم گلوکز 6-فسفاتاز در بدن ایجاد میشود؟

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۳ ارديبهشت | 2 | parnian

  پاسخ
 • تست BSP - برومو سولفالئین تست

  کسی در مورد تست BSP یا برومو سولفالئین که برای ارزیابی عملکرد کبد به کار می رود و نحوه انجام آن اطلاعاتی دارد ؟ آیا این تست در آزمایشگاه های ما انجام می شود؟

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۱۲ ارديبهشت | 1 | Phasco-qc

  پاسخ
 • تست های هورمونی و ناشتایی

  پزشکان اغلب برای درخواست تست های هورمونی به بیماران اظهار می کنند که ناشتا بودن نیازی نیست . آیا واقعا برای انجام تستهای هورمونی از قبیل تیروئیدی و فرتیلیتی نیازی به ناشتا بودن نمی باشد؟

  ۱۳۸۹ شنبه ۱۱ ارديبهشت | 1 | saremlab

  پاسخ
 • آب مقطر و دیونیزه

  تفاوت بین آب مقطر و آب دیونیزه چیست؟ آبا هر دو یکی هستند ؟ اگر نیستند هر کدام چه کاربرد هایی دارند؟

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۹ ارديبهشت | 4 | saremlab

  پاسخ
 • یرقان توکسیک

  با سلام - جه داروها و عواملی باعث سندروم یرقان توکسیک میشوند -با سپاس

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۵ ارديبهشت | 1 | panda

  پاسخ
 • فتو تراپی برای بیلی روبین

  حالا که سوالی در زمینه بیلی روبین مطرح شد من هم مدتهاست دنبال جواب این سوالم که چرا برای نوزادان با بیلی روبین بالا ، فتو تراپی تجویز می شود . این اقدام درمانی با چه مکانیسمی موجب کاهش بیلی روبین نوزاد می شود ؟

  ۱۳۸۹ شنبه ۴ ارديبهشت | 2 | z_biotech

  پاسخ
 • بیلی روبین

  تفاوت بیلی روبین مستقیم (Direct) و بیلی روبین غیر مستقیم (Indirect) چیه و اندازه گیری کدوم یکی برای بیمار مهم تره ؟

  ۱۳۸۹ شنبه ۴ ارديبهشت | 3 | saremlab

  پاسخ
 • تست بوتلر

  روش انجام تست بوتلر چگونه است و این روش در چه مواقعی کاربرد دارد.با سپاس

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۲۲ فروردين | 1 | panda

  پاسخ
 • question

  لطفا چند تا از روشهای اندازه گیری قند ( FBS) خونو بگید؟

  ۱۳۸۸ يکشنبه ۲۳ اسفند | 2 | ramus

  پاسخ
 • G6PD

  برای اندازه گیری G6PDگلوکز 6 فسفات دهیدروژناز چند روس داریم؟ من ترم3 کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ام. برای تحقیق پایان ترم بیوشیمی بالینی باید در موردG6PD مطلب جمع آوری کنم. مطالب موجود محدودند. میشه کمکم کنید؟؟؟؟؟

  ۱۳۸۸ جمعه ۲۷ آذر | 3 | farimah

  پاسخ
 • APO C-APO E

  برای اندازه گیری APO C و APO E در آزمایشگاه چه روش هائی وجود دارد؟

  ۱۳۸۸ جمعه ۳۰ مرداد | 1 | keivan-48

  پاسخ
 • فریتین و آهن

  تفسیر نتایج فریتین و ارتباط آن با آهن چگونه است؟ آیا فریتین با آزمایش دیگری غیر از آهن ارتباط دارد و قابل مقایسه است؟

  ۱۳۸۸ شنبه ۲۴ مرداد | 2 | saremlab

  پاسخ
 • انسولین 2 ساعته

  انسولین ناشتا و انسولین 2 ساعته در چه مواقعی درخواست می شوند و چه کاربردی در تشخیص دارند ؟

  ۱۳۸۸ چهارشنبه ۶ خرداد | 2 | saremlab

  پاسخ

نمایش بیشتر