پرسش و پاسخ 

پرسش

 • SELDI

  (Surface-enhanced laser desorption/ionization (SELDI چه کاربردی در تشخیص سرطان دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • SELDI

  The use of surface-enhanced laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (SELDI-TOF MS), for example, requires less labor, and has a high throughput and excellent reproducibility. Initial researches on the identification of biomarkers for cancers using this technique have been very promising, which has encouraged us to further verify the availability of MS.

  ۱۳۹۰ چهارشنبه ۳۰ آذر | 0 | ab55di

  0 0
 • SELDI

  Surface-enhanced laser desorption and ionization time-of-flight mass spectrometry (SELDI-TOF/MS), a laboratory-friendly technique, is used to identify biomarkers for cancer. Novel diagnostic breast cancer markers have been extensively searched for in the proteome, using, among others, surface-enhanced laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (SELDI-TOF MS).

  ۱۳۹۰ چهارشنبه ۳۰ آذر | 0 | ab55di

  0 0
 • SELDI

  Surface-enhanced laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry protein profiling identifies ubiquitin and ferritin light chain as prognostic biomarkers in node-negative breast cancer tumors. Application of surface-enhanced laser desorption/ionization time-of-flight-based serum proteomic array technique for the early diagnosis of prostate cancer

  ۱۳۹۰ چهارشنبه ۳۰ آذر | 0 | ab55di

  0 0
 • غافل گیر شدم با این پرسش

  خانم خوب و اهل مطالعه عمیق و نکته سنج این روش از سال 2009 باب روز شد ولی باید بدانید یکی از جدیدترین روش های پروفیلینگ پروتئوم پلاسمای افراد سرطانی بخصوص سرطان سینه و پانکراس روش isotope-coded affinity tag (ICAT)است که جدیدترین مقالات پیدا کردن تومورمارکر سرطان سینه و پانکراس با آن انجام شده است. درودت باد

  ۱۳۹۰ چهارشنبه ۳۰ آذر | 0 | ab55di

  0 0