پرسش و پاسخ 

پرسش

 • کار

  من دنبال یک کار مناسب مرتبط با رشته هستم که با علاقه کار کنم این سایت چگونه می تواند برای یافتن کار خوب به من کمک نماید؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • ...

  گشتم! نبود! نگرد! نيست! دوست عزيز كار مناسب كجا بود؟! دلت خوشه به مولا !!!

  ۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۸ دي | 3 | oloom_az

  1 0