پرسش و پاسخ 

ژنتیکی

با سلام میخواستم بدونم ایا همیشه می توان از روی فراوانی ژنوتیپی فراوانی گامتی را بدست اورد و یا بر عکس

ابتدا وارد سایت شوید