پرسش و پاسخ 

پرسش

 • PTT و PT

  آیا افراد الکلیسم دارای PT و PTT مختلی می باشند و کلاً الکل در این دو مورد اثر گذار است یا خیر؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • الکلیسم و PT,PTT

  الکلیسم مزمن با آسیبی که در دراز مدت به کبد وارد می کند ، می تواند در نتایج این آزمایش ها اثر گذار باشد. به طور کلی الکل در PT , PTT تأثیر جندانی نداشته و فقط در برخی مقالات کم اعتبار اشاره شده که باعث افزایش زمان این دو تست می شود.

  ۱۳۸۹ شنبه ۱۴ فروردين | 0 | saremlab

  0 0