پرسش و پاسخ 

پرسش

 • wbc

  چرادرزمحلول رقیق کننده شمارش گلبول سفید از استیک اسیدوبلودومتیلن استفاده میشود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • وجود گلبول های قرمز

  یک بار هم من این سوال رو از استادم پرسیدم و جوابی که داد این بود که مواد تشکیل دهدنده این محلول گلبول های قرمز رو از بین می بره و شمارش توسط لام نئوبار راحتتر انجام می گیره

  ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۲ خرداد | 2 | susanavali

  1 0